Ny nettside hjelper asylbarn å lære norsk

Den nye nettsiden skolakassa.no skal gjøre det enklere for asylbarn å lære norsk og andre skolefag.

Skolekassa.no er oversatt til flere språk slik at det blir lettere å tilby opplæring der lærerne ikke snakker barnas morsmål.

Fakta om skolekassa.no

  • Skolekassa.no er en portal med digitale læringsressurser for barn i grunnskolen.
  • Innholdet er oversatt til arabisk, dari, nordkurdisk (kurmandji), pashto og tigrinja
  • De digitale læremidlene i skolekassa er utviklet med statstilskudd etter krav fra Utdanningsdirektoratet. I tillegg skal portalen bestå av andre digitale læremidler og læringsressurser anbefalt av Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring.
  • Skolekassa er utviklet av Utdanningsdirektoratet i samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus

Nettsiden er utviklet av Utdanningsdirektoratet og går tilgang til nettbaserte læringsressurser som allerede blir brukt i norsk skole, men som er oversatt til arabisk, dari og andre språk som mange av asylbarna snakker.

Skolekassa vil være fritt tilgjengelig for elever som bor i mottak og får opplæringen sin der eller i egne innføringsskoler- eller klasser. Tilbudet er laget for barn i grunnskolen.

– Kommunene har tradisjonelt vært gode til å få barna raskt inn i den lokale skolen, men fordi det er kommet så mange på kort tid vet vi at det er noen asylbarn som ikke har fått den opplæringen de har rett til. Skolekassa er et viktig verktøy for at flere barn skal komme raskt i gang med å lære norsk og andre fag, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) i en pressemelding.

Powered by Labrador CMS