Ny statistikkportal gir bedre fakta om integrering

Den nye statistikkportalen inneholder blant annet data om barnehagetilbud, skoletilbud, bosetting og arbeid. Kommuner kan bruke verktøyet til å lære av hverandre, mener statsråd Sylvi Listhaug.

Publisert

Statistikkverktøyet på integreringsfeltet har fått en totalrenovering. Dette har Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) gjort sammen med Statistisk sentralbyrå (SSB). Den nye portalen ble presentert i Oslo i dag.

I nettverktøyet vil det være mulig å finne tall på:

  • skole og utdanning
  • kvalifisering og introduksjonsprogram
  • innvandring og bosetting
  • arbeid og levekår
  • utbetalt tilskudd

 

– Denne statistikkportalen kommer til å bli brukt med stor interesse. Integrering er på dagsorden over alt nå og vi skal integrere flere personer enn vi noen gang har gjort før, sier innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug til Utdanning.

 

Kan finne ut hvem som lykkes

Kommunene har sagt ja til å ta imot over 15.000 personer i 2016.

– Alle disse skal følges opp, de skal ha introduksjonsordning, lære seg norsk og komme seg ut i arbeidslivet. Vi skal sikre at vi får flest mulig skattebetalere og færrest mulig på offentlige ytelser. På den måten sikrer vi en bærekraftig velferdsmodell, sa hun.

– Kommuneadministrasjonen og politikere kan bruke statistikkportalen til å finne ut hvor godt vi lykkes med integreringen. De kan også finne ut hvem som lykkes og hva som gjør at noen lykkes bedre enn andre, sa statsråden.

– Vi mener vi har utviklet noe bra, sa direktør i IMDi, Geir Barvik.

Det var på et seminar i Oslo i dag IMDi lanserte den nye statistikkportalen som skal gjøre det enklere for alle som jobber med integrering å finne oppdatert statistikk på integreringsfeltet. Tallene kan vise statistikk for Norge, samt brytes ned på kommuner, fylker og næringsregioner.

 

– Statistikken må brukes riktig

Samtidig understreket Listhaug et behov for å kvalitetssikre at dataene brukes riktig.

– Det finnes så klart en risiko for at man tar en kommune ett sted i landet og sammenligner med en kommune et annet sted i landet, der arbeidsmarkedet og utfordringene er forskjellige.

Hun foreslo i stedet å bruke statistikken til å sammenligne kommuner med omtrent samme størrelse i samme område for å finne mulige forskjeller.

– Skal vi kunne si at vi har lykkes med integreringen, må innvandring bli en inntektskilde for kommunene. Når vi nå kan samle inn tall fra alle kommuner kan vi finne av dette, sa hun.

 

– Inntektsbringende arbeid viktigst

– Det aller viktigste tegnet på at man er integrert, er at man har inntektsbringende arbeid, sa Listhaug.

Hun er glad for å ha fått et verktøy der hun kan sammenligne kommuner.

– Vi kan bruke statistikken både til å se på inntekter og på hva slags tilskudd kommunene får, sa hun.

Statsråden tror dessuten at statistikkportalen vil kunne spare tid for IMDi, fordi både media og kommuner nå har mulighet til å lete fram tall og statistikk selv.

 

Oppfordrer til bruk

IMDi oppfordrer alle samarbeidsaktører til aktivt å ta statistikkverktøyet i bruk. De ønsker seg også tilbakemeldinger for å kunne videreutvikle statistikkportalen.

Med den nye statistikken kan man enkelt sammenlikne tall for både bydeler, kommuner og andre geografiske enheter.

Tallene er brutt ned etter aldersgrupper, kjønn, innvandringsgrunn, botid, og verdensregion. Tallene blir brukervennlig presentert i form av grafer, og kan skrives ut som faktaark eller lastes ned.

 

Nyttig for samfunnsplanlegging

Et av målene med det nye nettverktøyet er at alle som jobber med integrering nå får mulighet til å jobbe mer kunnskaps- og faktabasert på integreringsfeltet.

«Statistikksiden skal kunne brukes som ett av flere grunnlag for kommuners, fylkeskommuners og statlige myndigheters arbeid med samfunnsplanlegging, tjenesteutvikling og forvaltning for en mangfoldig befolkning,» heter det på IMDis hjemmeside.

 

Powered by Labrador CMS