Med støtten fra Sametingsrådet, kan Holmen gårds- og naturbarnehage ansette en samiskspråklig ressurs i 100 prosent stilling.
Med støtten fra Sametingsrådet, kan Holmen gårds- og naturbarnehage ansette en samiskspråklig ressurs i 100 prosent stilling.

Alta-barnehage får 300.000 kroner til samisk språkprosjekt

Sametingsrådet har bevilget 300.000 kroner til Holmen gårds- og naturbarnehage sitt språkprosjekt.

Publisert

– Det er positivt for alle, både for barna, foreldre og barnehageansatte, at det samiske språket får den statusen den fortjener i en norskdominert barnehagehverdag.

Det sier Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen i en pressemelding.

I 2017 startet barnehagen prosjektet Språkressurs. Da fikk de tilskudd til å ansette en samisktalende ressurs i 50 prosent stilling. Nå får de ytterligere 300.000 kroner for å videreføre språksatsingen.

– Vellykket prosjekt

Daglig leder i barnehagen, Lena Børstrand Søreng, forteller at de så en positiv effekt i hele barnehagen av prosjektet fra 2017, og at foreldrene rapporterte om at barna brukte samisk mer aktivt.

Daglig leder i Holmen gårds- og naturbarnehage.
Daglig leder i Holmen gårds- og naturbarnehage.

– Også de barna som ikke var med i prosjektet plukket opp ord og uttrykk, og var med på felles leker.

Med støtten fra Sametingsrådet kan barnehagen nå ha en samisktalende ressurs i 100 prosent stilling.

Det betyr at de kan jobbe med samisk språk og kultur hver dag, og ikke bare rundt merkedager som Samefolkets dag, sier Søreng.

Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen.
Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen.

– Hovedmålet er at vi skal få kunnskap om hvordan vi formidler forståelse og stolthet over kulturene som barna innehar.

Pengene kommer fra Sametingsrådets tilskuddsordning til prosjekter og utviklingsarbeid i barnehager. Sametingsråd Mikkelsen sier det er gledelig at Sametinget kan fortsette å være bidragsyter til å styrke samiske barns språkutvikling.

– Det er viktig at barnehagebarn får samisk språkstimulans i så tidlig alder som mulig, sier han.

Tospråklighet som ressurs

At barna i Holmen gårds- og naturbarnehage har en samisktalene ansatt rundt seg, kan være fordelaktig, viser forskning.

– Erfaringene bekrefter teoriene om at begge språka tjener på å bli utvikla parallelt. Språkene støtter hverandre. Men stopper vi utviklinga i det ene språket, vil det påvirke utviklinga av det andre i negativ retning, sa professor i språkvitenskap, Ole Henrik Magga i en artikkel Utdanningsnytt skrev i fjor.

Powered by Labrador CMS