Å sette elever i bås etter nivå gir ikke en skole i verdenstoppen

Debatt: – Fellesskolen er en av de viktigste forklaringene på at Norge er et land med små forskjeller, sterke fellesskap, tillit og like muligheter for alle.

Publisert

Som kunnskapsminister er jeg på mange skolebesøk. Det burde flere gjøre – også Frps Himanshu Gulati. Da hadde han sett hvordan dyktige lærere hver eneste dag bruker sin kompetanse til å tilpasse opplæringen til elevene sine. Å gi tilpasset opplæring har lenge vært forankret i lovverket, men det ser det ut til at Frp har glemt.

I et innlegg 16.08. hevder Gulati at det er nivådelt undervisning som skal til for å få en skole i verdenstoppen. Jeg undrer meg på om 12-13-åringen som blir satt i bås på det laveste nivået, er enig i dette.

Det ikke slik at alle typer nivådeling er av det onde. Å dele inn elever etter nivå i kortere perioder, kan være positivt og gjøres allerede i dag. Men det er ikke dette Frp vil. De vil plassere elevene i faste grupper, noe som bryter fundamentalt med den norske utdanningsmodellen.

Her kan vi også støtte oss til internasjonal forskning, blant annet fra OECD. I en rekke land blir elever sortert til forskjellige skoler og utdanningsløp basert på skoleprestasjoner allerede i 10–12-årsalderen. Slik «tidlig sortering» fører til større forskjeller i skoleprestasjoner, uten å øke det gjennomsnittlige nivået. Samtidig vil elevenes sosiale bakgrunn bli viktigere for skoleprestasjonene. Dette handler ikke om at jeg har på meg ideologiske skylapper, slik Gulati hevder. Jeg støtter meg til fakta.

Det unike ved norsk skole er at elever med ulik bakgrunn og ulike interesser møtes i de samme klasserommene. Ungene våre lærer mer når de møtes på tvers av bakgrunn og interesser. Dette er en viktig verdi i seg selv og det handler om synet på hva skole skal være. Elevene skal ikke bare lære fag, de skal for også lære å leve sammen med andre mennesker, se verden fra ulike perspektiver og utvikle respekt for det som er annerledes.

Vi ønsker en skole som møter fremtidens kompetansebehov, og hvor alle kan oppleve læring, trivsel og mestring. Vi hegner om fellesskolen fordi den er en av de viktigste forklaringene på at Norge er et land med små forskjeller, sterke fellesskap, tillit og like muligheter for alle. Da er ikke nivådelt undervisning løsningen. Frp kan gjerne kalle dette ideologi. Men, forskningen er på vår side.

Powered by Labrador CMS