Tonje Brenna.

Brenna: – Forskningen viser at nivådeling gir økt ulikhet

Listhaugs forslag om nivådeling på ungdomsskolen er en dårlig idé, ifølge kunnskapsminister Tonje Brenna.

Publisert

– Listhaug fremstiller norsk skole helt feil. Lærerne strekker seg langt for å treffe elever på nivået de er på i dag, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) til Utdanningsnytt.

Mandag gikk partileder Sylvi Listhaug (Frp) hardt ut mot den norske enhetsskolen i VG. Hun tar til orde for økt nivådeling i ungdomskolen. 

Partilederen mener dette vil gagne både elevene som sliter med å henge med, og de som ikke har nok å bryne seg på.

– Problemet med enhetsskolen er at elevene helt uavhengig av hva slags utgangspunkt de har, skal gjennom den samme trakten. Den trakten er satt sammen for å passe gjennomsnittseleven. Alle som ikke er rundt gjennomsnittet, vil – i den ene enden – ha utfordringer med å lykkes i skolen. I den andre enden får ikke de skoleflinke utviklet sitt potensial, sa Listhaug til VG.

Forsket på to millioner prøveresultater

Brenna avviser imidlertid at nivådeling på ungdomskolen vil være en god oppskrift. Hun støtter seg blant annet på en studie utført av forskere ved Universitetet i Oslo. 

I studien sammenlignes prøveresultater fra over to millioner elever fra 75 land over en periode på 20 år. Konklusjonen er at nivådeling øker de sosiale forskjellene. Samtidig bedrer den ikke de gjennomsnittlige prøveresultatene.

– Forskningen viser at nivådeling gir økt ulikhet, sier Brenna. 

Hun mener derfor det viktig å holde på den norske utdanningsmodellen. 

– Ungene våre lærer mer når de møtes i de samme klasserommene på tvers av bakgrunn og interesser.

– Kan det ikke være utfordrende å treffe både elever som sliter og elever som er veldig smarte med samme undervisning?

– Helt opplagt. Men det er mye rom for tilpasning med dagens lovverk. 

Finnes ordninger for flinke elever

Hun viser til at undervisningen kan varieres og at man kan ha ulike grupper innenfor samme klasse. 

– Det Listhaug beskriver, er en sortering på vei inn skoleporten. 

– Forskningen på feltet er ikke entydig negativ. Det finnes for eksempel studier som viser at flinke elever oppnår bedre resultater ved nivådeling?

– Det forskningen forteller oss, er at å sette inn ekstra ressurser i perioder, kan ha en effekt, sier Brenna.

Hun mener imidlertid at det ikke er hensiktsmessig å strukturere et utdanningstilbud basert på hvilket nivå elevene er på. 

– Forskningen er tydelig på at det ikke har en positiv effekt, sier Brenna.

Hun understreker også at det finnes ordninger for elever som gjør det bra på skolen.

– De kan forsere enkelte fag. De kan få opplæring på høyere nivå, og det er bra. 

Powered by Labrador CMS