Oslo 20210428. Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Regjeringspartiene og Frp enige om ny skolereform – vil bevare fellesfag i videregående skole

Regjeringspartiene og Fremskrittspartiet er blitt enige om å droppe forslaget om å kutte i fellesfagene i videregående skole.

Regjeringspartiene Høyre, Venstre og KrF har gått sammen med Frp på Stortinget og blitt enige om en skolereform – der de går bort fra regjeringens opprinnelige forslag, melder VG.

Kunnskapsminister Guri Melby la fram et forslag i mars om omfattende kutt i fellesfagene. Matematikk, norsk og engelsk skulle bestå, mens resten av fellesfagene skulle gjøres valgfrie. I tillegg varslet hun at det ville bli opprettet et helt nytt «fremtidsfag.» Begge forslagene vekket store reaksjoner.

Melby trakk sistnevnte forslag fra reformen allerede i april.

I enigheten mellom regjeringspartiene og Frp går man bort fra regjeringens forslag. Det blir ingen omfattende kutt i fellesfagene. Samtidig åpner man for å gjøre noen endringer for å skape «rom for mer fordypning og mer valgfrihet for elevene.»

I en felles pressemelding skriver de fire partiene at det er viktig at en gjennomgang av fag- og timefordelingen i videregående opplæring sees i sammenheng med innføringen av fagfornyelsen, og at en slik gjennomgang skal involvere hele utdanningssektoren.

– Videregående opplæring må fornyes slik at den er bedre tilpasset fremtidens kompetansebehov, utfordringer og muligheter. Elevene skal få mulighet til mer fordypning og få mer valgfrihet. Samtidig skal det klare formålet om allmenndannelse fortsatt ligge i bunnen, sier Solveig Schytz, stortingsrepresentant for Venstre, i pressemeldingen.

Les også: Bred støtte til fullføringsreformen i stortingshøring

– Det har vært viktig for Høyre å bidra til at fellesfagene fortsatt skal ha en sentral plass i videregående opplæring, og at det ikke blir omfattende kutt i fellesfagene. Vi har også vært opptatt av å lytte til sektoren, og mener derfor at det er klokt å gjennomføre en gjennomgang av fag- og timefordelingen når skolene er tilbake i mer normal drift og hvor vi har fått høstet noen erfaringer fra Fagfornyelsen, sier Turid Kristensen, stortingsrepresentant for Høyre og saksordfører for stortingsmeldingen på Stortinget.

I dag fullfører 78,1 prosent av elevene videregående skole i løpet av fem-seks år. Målet er at fullføringsreformen skal sørge for at enda flere fullfører i fremtiden.

– Fullføringsreformen tar nye og helt nødvendige grep for at flere elever skal oppleve mestring og bidrar til at 9 av 10 vil fullføre videregående opplæring, uttaler stortingsrepresentant for Krf, Hans Fredrik Grøvan i pressemeldingen.

– Fullføringen har økt de siste årene, men det går for sakte. Regjeringspartiene og Fremskrittspartiet har satset kraftig på yrkesfagene, og det arbeidet må fortsette. Denne fullføringsreformen bidra til at Norge får den fagkompetansen vi har behov for, sier Hanne Dyveke Søttar, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet.

Powered by Labrador CMS