Skoledemokrati uten foreldre er en elendig idé

Debatt: Vi er ekstremt skuffet over forslaget om å fjerne demokratisk valgte utvalg som FAU fra opplæringsloven.

Publisert

Det brukes mye spalteplass på å harselere med foreldrenes arbeidsutvalg i skolen. Billige poeng om kaffekoking, vaffelsteking, ti råd for hvordan du kan unngå å bli valgt, og så videre.

Heldigvis brukes det flere spalter på det positive FAU (Foreldrenes arbeidsutvalg) har gjort for skoler og nærmiljø over hele landet. Om FAU som organiserer foredrag om sosiale medier, inkludering og mobbing, om FAU som skriver søknader som drar inn millioner til oppgradering av skolegårder, eller til livsviktige trafikksikringstiltak langs farlige skoleveier. Vi kan nevne i fleng av gode tiltak som foreldre får til der skoledemokratiet fungerer.

Grenseløs tillit

Vi vet også hva som skjer der skoledemokratiet ikke fungerer. Når skolen og foreldrene ikke klarer å jobbe sammen får vi enkeltforeldre som kjemper for egne barn, på bekostning av fellesskapet.

For å unngå dette, for at flere skoler skal få maksimalt ut av krafta som ligger i en samlet foreldregruppe, håpet vi på en ny lov med tydeligere rammer og føringer for skoledemokratiet. Dessverre har vi fått et lovforslag med det stikk motsatte:

  • Foreldrerådet, FAU, Samarbeidsutvalg (SU) og Skolemiljøutvalg skal ikke lenger være lovpålagt.
  • Kommunene og fylkeskommunene får frie tøyler til å organisere samarbeidet med foreldrene.
  • Det som fungerer, ofres til fordel for en grenseløs tillit til at kommunene selv skal bruke tid på å organisere foreldreutvalg, kun støttet opp med noen få, generelle krav. Jo mindre rammer og struktur, jo større ulikheter og kaos blir det i Skole-Norge. Skolene som i dag har et fungerende skoledemokrati, kommer forhåpentligvis til å fortsette å holde de gode rutinene i hevd. Bekymringen vår ligger hos skolene med en likegyldig holdning til foreldresamarbeid og et svakt skoledemokrati. Det er nettopp disse loven må støtte opp.

La oss få fortsette

Fra flere hold ropes det om at foreldre blir stadig mer krevende og stiller urimelige krav til skolen. Samtidig etterlyser vi foreldrene når mobbetallene går opp og det oppstår problemer rundt skolemiljøet, i sosiale medier eller russefeiringa.

Vi mener foreldrenes deltakelse i skoledemokratiet er like viktig som elevenes, spesielt i forhold til de minste barna som er avhengige av foreldrene for å bli hørt. Foreldre ønsker å bidra til det beste for elevene. La oss få fortsette med det. Vi kan ikke sette vår lit til at kommuner med knappe ressurser bruker tid på å organisere nytt foreldresamarbeid. Behold foreldreutvalgene i opplæringsloven!

Les også: Lærerstudenter skal kurses i å takle foreldre bedre

Powered by Labrador CMS