Kompetansedirektør Jørgen Leegaard i BNL mener regjeringen har funnet fram til riktige tiltak for å styrke fagskoleutdanningene. Her er han i gang med å kommentere tiltakene under pressekonferansen om stortingsmeldingen som ble holdt i Bjørvika i Oslo sist uke. Foto: Marianne Ruud

Byggenæringen jubler over fagskolemeldingen

Byggenæringens landsforening (BNL) mener tiltakene regjeringen foreslår for fagskolene vil gjøre det like attraktivt å velge høyere yrkesfaglig utdanning som akademisk utdanning.

Publisert

– Vi er veldig godt fornøyde med denne stortingsmeldingen. De foreslåtte tiltakene vil gi fagskolene helt nye muligheter for vekst og utvikling, sier Jørgen Leegaard, kompetansedirektør i BNL. 

– Synes du at Byggenæringens landsforening har fått gjennomslag for sine synspunkter?

– Så absolutt. Dette vil jeg kalle ti av ti poeng, sier en smilende Leegaard når Utdanning møter ham på pressekonferansen i Bjørvika fredag 2. desember.

– Tiltakene i stortingsmeldingen kommer til å bidra til å styrke høyere yrkesfaglig utdanning. Den synliggjør hva slags utdanningsmuligheter fagskolestudentene har. Nå blir fagskolene et like attraktivt alternativ som høyskole- og universitetsutdanning, sier Leegaard.

 

Støtter innføring av studiepoeng

– Hva synes du om forslaget om å innføre studiepoeng også for fagskolestudenter?

– Vi synes det er veldig bra med innføring av et felles system for studiepoeng. Det vil gjøre at overgangene mellom høyere yrkesfaglig utdanning og høyere akademisk utdanning blir mer forutsigbare, sier Leegaard.

Leegaard er også positiv til innføring av modulbasert opplæring i form av halvårsenheter.

– På flere områder ser vi et behov for mer faglig fordypning og spesialisering, sier han.

Leegaard mener dessuten at det er fornuftig med en ny finansieringsordning slik stortingsmeldingen foreslår, samt at det skal gis utviklingsmidler til fagskolene.

En mulighet for 3-årig fagskoleutdanning på særskilte fagområder får også BNLs støtte.

Powered by Labrador CMS