Journalistene Sonja Holterman og Jørgen Jelstad. Foto: Paal Svendsen.

Utdanning vant gravepris for serie om spesialskoler

Journalistene Sonja Holterman og Jørgen Jelstad i Utdanning vant Fagpressens pris for undersøkende journalistikk.

Journalistene vant den nyopprettede prisen for artiklene om [LENKE]. Prisen ble overrakt av gravejournalist Erling Borgen under Fagpressens prisutdeling på Bygdøy i Oslo i går kveld.

Bakgrunnsarbeidet har tatt seks måneder, og juryen er svært imponert over det omfattende researcharbeidet som ligger til grunn for artiklene, og ikke minst resultatet.

– Når man har jobbet så lenge og grundig med en sak som man synes er viktig, så er det veldig gøy å få en pris for den jobben. Men det viktigste er selvsagt at temaet vi har jobbet med, segregering av sårbare elever ut i spesialtiltak, har blitt satt på dagsorden gjennom disse sakene i Utdanning, sier journalist Jørgen Jelstad.

Juryens begrunnelse

Den aller første Fagpressens pris for undersøkende journalistikk, tildeles journalistene Sonja Holtermann og Jørgen Jelstad i bladet Utdanning for artiklene om «De nye spesialskolene».

Stoffet bærer tydelig preg av å bygge på bredt og dyptgående researcharbeid. Så vidt juryen kan forstå, må journalistene ha snudd hver stein de har kommet over på veien mot målet.

Resultatet er en flengende avsløring av gapet mellom politiske fyndord og selvskryt på den ene siden, og en alt annet enn ærefull virkelighet på den andre.

Artiklene handler om et tema som sjelden vekker oppmerksomhet i andre medier, men som ikke er mindre viktig av den grunn. Gjennom samvittighetsfull granskning av et stort og fragmentarisk bakgrunnsmateriale, samt omfattende intervjuer med representanter for alle kategorier berørte, har journalistene satt søkelyset på forhold som angår svært mange mennesker. Deres nøkterne behandling av fakta i den endelige utformingen, gir stoffet troverdighet, og avsløringene av misforholdet mellom politisk propaganda og stadig uløste problemer, står desto sterkere.

«De nye spesialskolene» er et forbilledlig eksempel på hvordan fagpressens kompetanse kan bane vei inn i nye, relevante saksområder.

Andre priser

Journalistene Vegard Førland Venli i Kommunal Rapport, Maren Sæbø i Verdensmagasinet X og Titti Brun i Fagbladet fikk hederlig omtale.

Bistandsaktuelt vant Fagpresseprisen 2013, og kan med det kalle seg Årets fagblad. Juryen begrunner sitt valg slik: «Bistandsaktuelt har bygget opp sin egen, frittstående ekspertise, og har kunnet gå inn i problemområder som har vært lukket eller ukjent for pressen generelt» og at de har «gravd fram historier som forteller om både vurderingssvikt, mislighold og feilslåtte prosjekter».

Journalist Leif Hamnes i Teknisk Ukeblad fikk Fagpressens journalistpris for reportasjen «Mineralmonopolisten».

Teknisk Ukeblad fikk digitalprisen, Geir Brekke fikk fotoprisen, Verdensmagasinet X fikk designprisen, havna.com og Kampanje fikk markedsprisen mens NITO Reflex fikk forsideprisen. Ansvarlig redaktør Nina Granlund Sæther i Hus & Bolig fikk Fagpressens hederspris for sitt engasjement i redaktørrollen.

Powered by Labrador CMS