20 millioner til programmering i skolen

46 kommuner, 6 fylkeskommuner og 6 friskoler får tilsammen 20 millioner i støtte til å kjøpe inn nytt programmeringsutstyr.

Publisert

– Programmering har fått en tydelig plass i de nye læreplanene som tas i bruk til høsten. Mange skoleeiere har derfor tatt initiativ til å heve programmeringskompetansen til lærerne. Dette tilskuddet bidrar til at de får det utstyret de trenger for å drive undervisning, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby i en pressemelding.

Midlene kommer fra den Den teknologiske skolesekken. Til sammen har regjeringen bevilget 450 millioner kroner til denne satsingen over en fem års-periode. Årlig skal 15 millioner gå til innkjøp av nytt programmeringsutstyr. I tillegg har Utdanningsdirektoratet satt av 5 millioner i kompetansemidler til tiltaket.

Når de nye læreplanene rulles ut i skolene til høsten blir programmering en del av både matematikk og naturfag. Målet er at alle elever skal få kjennskap til hvordan teknologi og ulike programmer fungerer og spiller sammen.

– Det er gledelig at så mange søker, og at så mange skoleeiere er i gang med kompetanseheving innen programmering. Vi ser også at mange som ikke har vært kvalifisert tidligere, har søkt på nytt - og at mange av disse nå får støtte, sier Hege Nilssen, direktør for Utdanningsdirektoratet.

Les også: Fagartikkel: Lærerne er positive til programmering - men mangler kunnskap

Powered by Labrador CMS