Arbeidsliv er ikke nevnt i kjerneelementene i for eksempel samfunnskunnskap, påpeker LO og NHO. Foto: Utdanning arkiv

NHO og LO skuffet over regjeringens fagfornyelse

LO og NHO er bekymret over at arbeidsliv ikke inngår som et av kjerneelementene i de nye skolefagene og mener det vil svekke elevenes forståelse.

 

 Regjeringen besluttet våren 2016 at alle skolefagene skulle gjennomgås og «slankes» for å sikre mer dybdelæring.

*Bakgrunnen var konklusjonene fra Ludvigsen-utvalget i 2015 om at norsk skole er preget av stofftrengsel og overfladisk læring.

*Det ble samtidig besluttet å innføre tre tverrfaglige tema som skulle bakes inn i alle skolefag: Demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling og folkehelse og livsmestring.

*Høsten 2016 ble det opprettet faggrupper for hvert enkelt fag. De la fram våren 2018 forslag til kjerneelementer i hvert enkelt fag og forslag til emner som kunne prioriteres ned.

*Forslagene har vært ute på omfattende høringsrunder og det har kommet i alt 6.700 innspill til forslagene.

*Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) la tirsdag fram de endelige endringene i skolefagene.

*Til høsten begynner arbeidet med å utarbeide nye læreplaner for hvert fag. Samtidig skal dagens system for eksamen og vurdering gjennomgås.

*De nye læreplanene og nytt vurderingssystem skal etter planen innføres høsten 2020.

* Endringene gjelder alle fag i grunnskolen og de gjennomgående fagene i videregående opplæring, altså fagene som elevene har uavhengig om de går på yrkesfag eller studieforberedende.

NTB

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) la tirsdag fram nye kjerneelementer for alle skolefagene. Alle fagene er «slanket» for å gi mer rom for dybdelæring. LO og NHO er svært skuffet over at arbeidsliv er blant temaene som ser ut til å være nedprioritert.

– Arbeidsliv inngår ikke i det hele tatt i kjerneelementene, til tross for at dette er noe av det viktigste og mest sentrale som elevene bør lære i fag som samfunnskunnskap og historie. Vi er svært bekymret over at arbeids- og næringsliv kommer til å være enda svakere representert i de nye læreplanene, skriver LO-sekretær Trude Tinnlund og NHOs avdelingsdirektør for kompetanse og innovasjon, Rune Foshaug, i en felles uttalelse.

De peker på at arbeids- og næringslivet i dag er ett av fem hovedområder i gjeldende læreplan for samfunnsfag i VG1 og VG2.

– Nå er det ikke nevnt i det hele tatt. Vi er bekymret for at dette vil legge premissene for læreplaner som ikke i tilstrekkelig grad omfatter arbeids- og næringsliv og den norske arbeidslivsmodellen, heter det i uttalelsen.

De to organisasjonene reagerer også på at de ikke er representert i noen av gruppene som fremover skal utarbeide de konkrete læreplanene.

– Vi mener Sanner ikke har hørt på innspillet fra arbeidslivsorganisasjonene. Regjeringen har svekket arbeidslivets perspektiver og kunnskap om den norske arbeidslivsmodellen i norsk skole, skriver Tinnlund og Foshaug.

– Vi mener at norske elever må få lære mer om den norske arbeidslivsmodellen, som blir omtalt i resten av verden, skriver de videre.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS