- Studentene oppfattet lærerrollen som nøytral, men de har et samfunnsoppdrag og dette fikk vi de også til å reflektere over, sier Elin Sæther. foto: Kari Oliv Vedvik

Lærerutdanningene ruster seg til fornyelse

Landets lærerutdanninger må tenkte nytt og de må skolere kommende lærere med sikte på de nye lærerplanene som skal tas i bruk høsten 2020.

Publisert

Ved Universitetet i Oslo (UiO) jobber de tverrfaglig og har satt i gang et eget prosjekt som skal jobbe med bærekraftig utvikling på tvers av alle fag.

– Vi er glad for at bærekraftig utvikling har kommet tydeligere inn i rammeplanen. Men vi mangler forskning på feltet og har startet følgeforskning på egne studenter, forteller Elin Sæther.

 

Oppfatter lærerrollen som nøytral

Hun er førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved UiO. Sæther holdt et innlegg under FN-sambandets skolekonferanse på FN-dagen den 24. oktober.

– Vi har hatt fordypningsuke på tvers av fagene og satt sammen studenter fra ulike fag, sånn som for eksempel matematikk, spansk og historie sammen. Det har vært tradisjon for at bærekraftig utvikling og mangfold har vært forbundet med fag som naturfag og samfunnsfag. Det vi så var at ved å sette sammen flere fag var at de måtte tenke annerledes. Sånn som at matematikere måtte finne måter å synliggjøre de store tallene på og at det internasjonale aspektet spiller inn, forteller Sæther.

Målet med fordypningsuken i bærekraftig utvikling munnet ut i et gruppearbeids som studentene kunne ta med seg ut i ungdomsskole eller videregående skole.

– Vi snakket også om lærerrollen. Studentene oppfattet lærerrollen som nøytral, men de har et samfunnsoppdrag og dette fikk vi de også til å reflektere over, sier Sæther.

 

Håper på masteroppgaver som går på tverrfaglighet

Flere av landets lærerutdannere er til stede og stilte opp som paneldeltakere. Fra NTNU sin lærerutdanning stilte førsteamanuensis Mari Nygård i panelet.

– Det blir viktig at vi ruster lærerne til å jobbe tverrfaglig. For å få til det må vi skape bevissthet blant oss som utdanner lærere og praksisfeltet må også med. Alle lærerstudenter har lange praksisperioder og da er det viktig at de som veileder studentene også legger til rette for å jobbe på tvers, sier Nygård.

I tillegg til bærekraft har demokrati og medborgerskap fått en sentral rolle i de nye lærerplanene. Universitetslektor Evi Jøsok fra Oslomet stilte også i panelet.

– Det er bra at alle utdanningene jobber mot samme mål, men vi må ha rom for å utforske begrep fra ulike perspektiv når vi jobber med for eksempel demokrati. Nå når alle skal skrive mastere, håper jeg det kommer oppgaver som går på tverrfaglighet. En master vil også gi lærere en bedre evne til å forske på tvers og jobbe for å få det utforskende inn i skolen, sier Jøsok.

 

Powered by Labrador CMS