Linnea Ingnola Flenstad (t.v.), Sivert Nordvik og Pernille Nalum Isaksen og de andre 9.-klassingene ved Ra ungdomsskole i Larvik fikk prøve seg som lærere denne uken. De «tok over» Langestrand barneskole. Foto: Hans Skjong

Slik gikk det da 9. klassingene fikk være lærere ved barneskolen

I to dager fikk 9. klassingene ved Ra ungdomsskole i Larvik ta over undervisningen ved Langestrand barneskole. – Jeg har fått litt mer respekt for lærerne etter denne uken, sier Ole Jakob Hallesby Kjærnes.

Publisert

 

– Som dere hører, er norsk og dansk ganske likt, sier «lærer» og 9.-klassing Pernille Nalum Isaksen. Hun står sammen med sine «lærerkolleger» Linnea Ingnola Flenstad og Sivert Nordvik ved tavla i et klasserom på Langestrand barneskole i Larvik.

Isaksen peker på TV-skjermen hvor de nettopp har vist et klipp fra en dansk versjon av barneprogrammet Teletubbies. Foran henne sitter en hel femteklasse som får oppleve en norsktime litt utenom det vanlige denne torsdagen. I et prosjekt knyttet opp mot fagfornyelsen har nemlig 9.-klassingene ved Ra ungdomsskole «tatt over» barneskolen flere av elevene gikk på tidligere.

Tirsdag og torsdag denne uken har de prøvd seg som lærere, testet ut klasseledelse og prøvd å holde styr på en skokk med småkoleelever. 9.-klassingen Ole Jakob Hallesby Kjærnes har undervist i en annen time enn Isaksen, Flenstad og Nordvik.

– Jeg har fått litt mer respekt for lærerne våre etter denne uken, sier elev Ole Jakob Hallesby Kjærnes.

– Man blir litt sliten når gutta driver og bråker i timene.

 

Forberedt seg godt

9.-klassingene har i forkant planlagt undervisningen med bakgrunn i kompetansemålene og laget undervisningsopplegg. I norsktimen denne torsdagen sitter en gruppe av «lærernes» medelever fra Ra ungdomsskole. De skal observere hvordan lærerne utfører undervisningen, og har noen kriterier de kan vurdere etter som lærerne og elevene ved Ra har laget.

«Voksenlærer» Anders Riis Nilsen ved Ra ungdomsskole er en av hovedkreftene bak prosjektet. Han sier prosjektet er knyttet til fagfornyelsen gjennom dybdelæring, elevmedvirkning, kritisk tenkning, tverrfaglighet og det «å lære å lære». Og at prosjektet kan bidra til å skape såkalte synergier mellom skolene.

Teamleder for 9. trinn ved Ra, Torgeir Mjaugeto, trekker frem at fagfornyelsen blant annet handler om lese- og læringsstrategier. Han tror elevenes «praksis» som lærere vil gjøre at de forstår mer om hvordan de selv lærer best.

 

 

Danske tilstander

– Er det noen som kan si hva de tror 'kartoffel' betyr på norsk».

«Lærer» Pernille Nalum Isaksen ser utover tredjeklassingene som kan velge mellom fire alternativer som hun og medlærerne har skrevet opp på tavla. De har egentlig lagt opp til at elevene skulle svare på nettbrett gjennom quizprogrammet «Kahoot». Men, kanskje for å øke realismen i undervisningen, byr skolens internett på problemer, og lærerne må finne andre måter å gjøre det på.

En av Ra ungdomsskole «voksenlærere», Linda Høyer, står bak i klasserommet og observerer undervisningen.

– En 9.-klassing på tirsdag sa det var «helt forferdelig» å være lærer. Han sa det var så vanskelig å få kontroll på klassen, sier hun.

Høyer har prøvd å gi dem noen tips om hvordan de kan bli mer bestemte.

– Det var flere av 9.-klassingene som brukte ord som «hvis dere vil» eller «hvis dere kan» når de skulle gi beskjeder til elevene. Jeg sa at de måtte bruke ord som «dere skal gjøre sånn og sånn» for å få elevene til å høre på dem, sier Høyer.

 

 

Fornøyde elever

Utdanning ringer fredag teamleder for 5.-7.-trinn ved Langestrand barneskole, Toril Sæves Jacobsen, for å høre hvordan elevene ved skolen synes det har gått.

– Elevene synes det har vært veldig spennende. De synes det har vært spennende å ha ungdommer til stede, og at det har vært så mange som kan hjelpe til i klassen. Elevene har fått mye veiledning, sier hun.

Hun og de andre lærerne ved skolen brukte de to dagene de var «erstattet» til å selv jobbe med fagfornyelsen. Hun sier skolen alltid har hatt et samarbeid med Ra ungdomsskole. Og at de er opptatt av å gjøre overgangen mellom skolene så enkel som mulig. Hun trekker også frem aldersblandingen av elevene som en positiv faktor.

 

Teamleder Torgeir Mjaugeto ved ungdomsskolen erkjenner at det kanskje er litt større læringsutbytte for elevene ved hans skole enn for barneskoleelevene.

– Men i det store bildet får lærerne ved Langestrand en mulighet til å komme seg «ut av huset» og jobbe med fagfornyelsen. Og elevene ved Ra har forberedt seg godt, sier han.

Norsk skole har jo fått en del kritikk for at det er litt feriefølelse i de siste ukene før sommerferien. Hva tenker du om dette prosjektet i et slikt lys?

Det var nok praktisk lettere å gjennomføre det nå i juni, sier Mjaugeto.

Hans kollega Anders Riis Nilsen skyter inn:

– Det kan godt tenkes at det kan være lurt å ha et slikt prosjekt i starten av niende klasse neste gang. Da kan 9.-klassingene ha med seg erfaringene fra prosjektet hele skoleåret, sier Riis Nilsen.

 

 

Vil ikke bli lærere

Den alternative norsktimen går mot slutten ved Langestrand skole. Tenåringslærerne har rundet av timen med en «hvem-gjemte-pennalet-lek» før 5.-klassingene slippes ut i skolegården. 9.-klassingene sier det har vært artig og lærerikt og prøve seg som lærere. Men at ingen av dem kjenner et stort kall til å gå i Mjaugetos og Riis Nilsens yrkesfotspor som voksne.

– Jeg vurderte det da jeg var mindre, sier Linnea Ingnola Flenstad, og legger til:

– Men man lærer veldig bra selv av å lære bort

Powered by Labrador CMS