«Jeg har i min utdanning møtt utallige gode lærere og noen forbilder»

Forbildene har i særlig stor grad vært med på å forme meg som framtidig lærer og som menneske.

Ett av disse forbildene var Torfinn Ryan, min klassekontakt i videregående skole og lærer i norsk og religion. Han hadde en fagkunnskap og en formidlingsevne jeg ikke har opplevd siden.

Jeg husker ikke så mange detaljer fra hans timer, men jeg husker at han sjelden hevet stemmen, kalte oss en flokk med sauehoder når vi ikke lyttet, ga meg trygghet på meg selv og mine kunnskaper, og ble en svært stor støttespiller for meg i videregående. Han var oppriktig interessert i fagene sine, og han klarte også å få elevene interessert. Jeg kunne alltid snakke med Torfinn, og han møtte meg alltid med kloke ord, fikk meg til å reflektere og utfordre meg selv. Han ble viktig da jeg litt nølende valgte lærerutdanning i Bergen og, kanskje ikke overraskende, å bli lærer i norsk og religion.

I ettertid har jeg tenkt mye på mine lærerforbilder. De har i stor grad vært med på å forme den jeg er i dag, som lærer og som menneske, og for det er jeg svært takknemlig.

Grunnen til at jeg trekker fram dette eksemplet, er at jeg forhåpentlig snart skal jobbe i skolen. Som ny lærer er jeg spent og forventningsfull, men også overveldet og redd. Jeg føler et enormt ansvar jeg er bekymret for at jeg ikke vil mestre. Mine forbilder som lærere har gjort at jeg reflekterer mye over hvordan jeg selv blir som lærer. Blir jeg den læreren som «er den ene» for noen av elevene, samtidig som jeg ivaretar og ser hele klassen? Kommer jeg til å ha de faglige kunnskapene, evnen til å videreføre et stort engasjement, og klarer jeg å opparbeide meg en like god relasjon til mine elever?

Disse store, vanskelige spørsmålene får jeg kanskje først svar på etter noen år i skolen. Jeg trøster meg med at jeg nå vet at jeg forhåpentlig vil bli tatt godt vare på i mine første år som lærer. Stortingsvedtaket om at alle nyutdannede lærere skal få en veiledningsordning, gjør at jeg føler meg tryggere på at jeg vil mestre, skape gode relasjoner, utfordre og utforske og våge å gjøre feil. Jeg kommer ikke til å være alene.

Derfor er dette vedtaket så viktig, ikke bare for meg, men for alle framtidige lærere. Det krever tid og erfaring å bli en profesjonell lærer, men jeg har et ønske om at jeg på sikt kanskje også kan bli et forbilde for noen, slik Torfinn ble for meg. Og på veien dit skal jeg spørre, utforske, utfordre og stole på mine egne avgjørelser for å skape min egen læreridentitet.

Powered by Labrador CMS