Vold mot lærere er et alvorlig og omfattende samfunnsproblem. Illustrasjonsfoto: Tom-Egil Jensen
Vold mot lærere er et alvorlig og omfattende samfunnsproblem. Illustrasjonsfoto: Tom-Egil Jensen

Nok ord. Lærerne fortjener handling

Hittil har voldsstatistikken utløst mange ord, mye forferdelse, men dessverre altfor lite handling.

Publisert

 

Dette er lederen fra Utdanning nr. 7/2019

– Det er uakseptabelt og alvorlig at situasjonen er slik den beskrives i denne rapporten. Som skolebyråd er det en av mine aller viktigste jobber å bidra til trygge skoler, sa Inga Marte Thorkildsen (SV) da hun la frem statistikken over vold mot ansatte i Osloskolen i mai 2018. 

Ett år senere har antallet voldshendelser i skolen økt ytterligere. Og ser man bakover i tid, har det vært tendensen siden 2015. Da er det på sin plass å spørre: Hva blir egentlig gjort?

 

Vold mot lærere er et alvorlig og omfattende samfunnsproblem. Statistikken fra andre steder i landet, som Stavanger og Tromsø, viser det samme som Oslo-tallene. I den landsomfattende undersøkelsen Utdanningsforbundet fikk gjennomført i 2017, svarte 42 prosent av lærerne at de var blitt utsatt for fysisk vold i løpet av de siste fem årene.

Verst er det i barneskolen. Her fortalte 35 prosent av lærerne i undersøkelsen at de hadde vært utsatt for vold det siste året. 

Det er historier om bolter, koster, sakser, brostein og slag. Det er historien til Clemens Saers, som er 25 prosent ufør etter at en elev trakk ut strupehodet hans. Det er historien om miljøterapeuten i Stavanger, som ble uføretrygdet etter at et spark i kneet løsnet en blodpropp som utløste hjerneslag.  

 

Arbeidsmiljøloven er klar på hvilket ansvar arbeids-giverne har. Forhold ved arbeidssituasjonen som kan medføre at arbeidstaker blir utsatt for vold og trussel om vold, skal kartlegges.

Ansatte skal få nødvendig opplæring og øvelse i forebygging og håndtering av situasjoner. Arbeidsgiver skal gi ansatte nødvendig informasjon om risikofaktorer knyttet til vold og trusler, samt iverksatte tiltak og rutiner for å forebygge, håndtere og følge opp vold- og trusselsituasjoner. Og arbeidstagerne skal gis informasjon om rutiner for varsling og rapportering av vold og trusler. Men blir det gjort? 

 

 

I begynnelsen av mai gjestet Thorkildsen årsmøtet til Utdanningsforbundet Oslo. Fra talerstolen tok hun opp voldsproblemet.

– Å gjøre noe med vold og trusler er et samfunnsansvar, et systemansvar og et lederansvar, sa hun. 

Hun har rett. Og over det ganske land venter titusenvis av lærere utålmodig på at skoleeiere og skoleledelse skal ta det ansvaret og komme med konkrete tiltak. Hittil har voldsstatistikken utløst mange ord, mye forferdelse, men dessverre altfor lite handling. 

Det er et svik mot lærerne. 

Powered by Labrador CMS