Evnerike barn bør ikke arbeide alene for seg selv, men med andre barn, viser en ny rapport. Ill.foto:  FreeImages
Evnerike barn bør ikke arbeide alene for seg selv, men med andre barn, viser en ny rapport. Ill.foto: FreeImages

Evnerike elever lærer best sammen med andre

Mange lærere har evnerike elever i klassen uten å være klar over det. En ny forskningsgjennomgang viser at det sosiale er veldig viktig for disse elevenes læring.

Publisert Sist oppdatert

I fjor høst opprettet regjeringen Jøsendal-utvalget som skal gjennomgå kunnskapen om evnerike barn og foreslå tiltak som kan bedre opplæringen for disse elevene. Regjeringen ønsker en «langsiktig og mer helhetlig satsing for elever som presterer på høyt faglig nivå, elever som har spesielle talent og elever som har potensial til å nå de høyeste faglige nivåene».

Ofte kan disse elevene miste interessen og virke uoppmerksomme, og dermed få lærerne til å tenke på lærevansker. Men lærere må også vurdere om en elev som mister interessen, kan være en evnerik elev.

– Hvis disse elevene ikke blir oppdaget og får utfordringene de trenger, kan de rett og slett begynne å gjøre det dårligere på skolen. Da blir de en potensiell frafallselev, sier Sølvi Lillejord, direktør ved Kunnskapssenter for utdanning.

Les denne! Anna og Maja er så smarte at skolen ikke klarer å hjelpe dem

Som en del av arbeidet har nå de oppsummert hva forskningen sier om evnerike elever.

Fra rapporten
«Evnerike elever og elever med stort læringspotensial»

«Forskningen skiller ofte mellom evnerike eller begavede elever og (skole)flinke elever. Mens flinke elever ofte kan vise til gode resultater, har evnerike eller begavede elever potensial til å prestere enda høyere enn de flinke. Det er imidlertid ingen selvfølge at de vil gjøre det. Hvis lærerne ikke vet hvordan de skal identifisere disse elevene og tilpasse opplæringen for dem, kan de oppleve undervisningen som kjedelig. Evnerike elever kan utfordre skolens normer, noe som resulterer i at lærere og medelever oppfatter dem som «annerledes» og behandler dem dårlig.»

Les hele rapporten her.

– Det finnes en hel masse gode råd og forslag til tiltak for disse elevene, men lite av det bygger på forskning, sier Lillejord.

– Veldig sosiale

Hun sier de kun fant tre litteraturgjennomganger av høy kvalitet. I alt har de tatt for seg ni slike artikler som har analysert forskningen på området.

– Forskningen viser at dette er veldig sosiale elever. Hvordan læreren legger til rette for sosial læring for disse elevene, er derfor kjempeviktig, kanskje enda viktigere enn for andre elever, sier Lillejord.

Det kan være fristende å la evnerike elever få jobbe på egenhånd med fordypningsoppgaver, men det er absolutt ikke lurt, ifølge Lillejord.

– Disse elevene bør være sammen med andre elever. Noen studier sier de bør være sammen med elever på sitt eget nivå, men uten at det går klart fram hva det egentlig betyr. Så der må lærerne bruke sitt profesjonelle skjønn, sier hun.

Lærere må være obs

Hun håper rapporten kan bidra med større oppmerksomhet til en ofte forsømt gruppe elever.

– Ofte går det lang tid før disse elevene blir identifisert, for disse elevene er ikke nødvendigvis høyt presterende. Det som kjennetegner dem er at de tar ting veldig fort, og de kan synes det som foregår i klassen er trivielt. Repetisjoner ser de på som fryktelig kjedelig, og de kan derfor fort framstå som uoppmerksomme eller falle ut, sier Lillejord.

Powered by Labrador CMS