Et steg i riktig retning – takket være deg

Debatt: Oppgjøret i år ville ikke vært mulig uten innsatsen til de streikende i 2021 og 2022.

Publisert

Det ble enighet i årets oppgjør. Resultatet ser bra ut, og det ser ut som vi nå har tatt et viktig steg i riktig retning. Dette må vi lære av, og vi må fortsette å gå i riktig retning alle sammen. Samtidig er det mange som skal ha en takk for at vi er kommet dit vi er.

Dette oppgjøret kom ikke av seg selv. Det er derfor på sin plass å minne om at du som medlem av Utdanningsforbundet er årsaken til denne seieren. Jeg vil rette en takk til deg som har sluttet å jobbe gratis og som forventer at avtaler blir fulgt, til deg som ikke lenger aksepterer mindrelønnsutvikling, til deg som sier ifra om arbeidsforholdene i skoler og barnehager, til deg som med stolthet gjør jobben din og forteller om den, til deg som har stått i streik på vegne av oss alle, og en spesiell takk til Steffen Handal, og andre som har talt vår sak og forhandlet i tøffe tider både nasjonalt og i hver enkelt kommune.

I 2020 kom pandemien. Lærere i skoler og barnehager sto på til alle døgnets tider fra mars til juni. Etter en liten pause om sommeren var det i gang igjen, og pandemien varte i over ett år til. Dugnadstanken gjorde at mange av oss aldri så en krone i overtid, og i lønnsoppgjøret ble applaus fra balkongene vekslet inn i hundrelapper i økt årslønn.

Etter hvert ble det nok dugnad og ulønnet overtid. Medlemmene stemte ned resultatet for lønnsoppgjøret, men sentralstyret så seg nødt til å godta til slutt likevel. Takk til dere alle som sto på og som sa ifra at nok er nok!

I 2020 ble vi bevisste på vår egen arbeidstid. Lærere lærte å sette grenser for egen arbeidstid og å få betalt for det arbeidet de la ned. Sammen har vi sakte, men sikkert endret en kultur hvor ulønnet gratisarbeid, dugnadstankegang og manglende verdsetting har vært akseptert. Når du endrer holdning og forventer at tariffavtaler følges, og at opparbeidede rettigheter ikke skal utvannes, går vi samlet styrket inn i tariffoppgjørene. Takk derfor til deg som har bestemt deg for å ikke jobbe ett minutt ekstra!

I 2021 endte hovedoppgjøret i streik. KS testet vår kampvilje. Med et tydelig mandat i ryggen valgte våre ledere og forhandlere streik fremfor å godta resultatet. Tusenvis av Utdanningsforbundets medlemmer sto da i streik på vegne av oss alle, og på vegne av Unio. Streiken endte i en tvilsom tvungen lønnsnemd. Uten deg som sto i streiken i 2021 ville ikke oppgjøret i år vært mulig. Takk til hver og en av dere som sto i det på vegne av oss alle!

Les også: Handal: – På høy tid at lærerne i skolen fikk noe ekstra

Oppgjøret i år ville heller ikke vært mulig uten de streikende i 2022. En streik er krevende for dem som står i den, spesielt når den blir langvarig. Derfor er det imponerende å se Utdanningsforbundets medlemmer streike. Den moralen, kampviljen og det pågangsmotet som våre medlemmer viste under hele streiken har vært avgjørende for fremtidige resultater. Takk derfor til alle som har stått i tidens lengste lærerstreik for Utdanningsforbundet!

Det er styrke i det å stå sammen. Det er styrke i det å ta en rettmessig kamp og sette søkelys på realitetene i skoler og barnehager. Det må vi ta med oss og ikke glemme. Vi må huske det og ha det med oss når vi utfører jobben vår hver eneste dag. Vi skal være profesjonelle og dyktige, men vi skal gjøre det innenfor lov- og avtaleverk. Vi skal heller ikke glemme det under fremtidige lønnsoppgjør, vi skal være klare til å stå på krava og ta kampene når vi må. Takk derfor til deg som sier ifra hver eneste dag!

I dag ser årets resultat ut som et steg i riktig retning. Nå må vi gå veien videre sammen. Dette første steget ville ikke vært mulig uten deg som er medlem av Utdanningsforbundet. Takk for innsatsen så langt, og fortsett den gode jobben!

Powered by Labrador CMS