– Jeg ville hatt avsnittet om bemanning og pedagognormen øverst, sier barnehagelærer Hanne Mæhlum Gudmundsrud. Foto: Sonja Holterman

– Ville gjerne hatt bemanningsnorm først, og så kunne planene kommet

Barnehagelærer Hanne Mæhlum Gudmundsrud har snart jobbet ett år i barnehage. Gjennom jobben i Keyserløkka barnehage har hun allerede vært innom alle temaene i rammeplanen for barnehage.

Publisert

– Jeg må bare en liten tur ut, skal prate med journalisten, jeg skal høre om en på den andre avdelingen kan komme inn hit, sier Hanne Mæhlum Gudmudsrud (24).

 

– Frykter kravene kommer før pedagogene

Gudmundsrud reiser seg fra spillet hun og fem av barna i Keyserløkka barnehage er i gang med. Hun henvender seg til den andre ansatte på avdelingen. Den tredje er på kjøkkenet og lager mat.

– Jeg synes det er fint at politikerne lager rammer for hvordan en god barnehage skal være, men hvem er det som skal gjøre alt dette? spør hun retorisk.

Kunnskapsdepartementets rammeplan for barnehage lister opp hva de ansatte skal fokusere på.

– Mobbing, mat og overgangen til skole. Dette har vi fokus på hver eneste dag, men det er hele tiden en kamp for å få tiden til å strekke til, sier hun.

Gudmundsrud er nyutdannet og er avdelingsleder i Keyserløkka barnehage i Oslo. Barnehagen har 36 barn og seks ansatte. Halvparten av dem har pedagogisk utdannelse. Gudmundsrud har pensum friskt i minne, og kjenner igjen alle punktene i rammeplanen.

– Rammeplanen inneholder viktige punkter. Dette lærte vi på studiet, og dette møter jeg hver dag. Vi vil gjerne gjøre alt dette for barna, men jeg er bekymret over at kravene kommer før pedagogene, sier Gudmundsrud. 

 

Travle dager

På avdelingen hennes er det 18 barn og tre ansatte.

– Alt som står i rammeplanen er noe vi skal gjøre, og som vi forsøker å få til, hver eneste dag, sier hun: 

– Vi kan ha planlagt en samling hvor vi skal prate om mobbing, men så skjer det noe. Kanskje et barn er blitt sykt, eller er lei seg over noe som skjer hjemme eller en av de ansatte må på et møte. Det er ikke mye som skal til før det blir for få voksenhender i barnehagen, sier hun.

Gudmundsrud er glad for at Kunnskapsdepartementet lover å se på bemanningen i barnehagen også. Hun synes bemanningsnormen burde kommet først.

– Jeg ville hatt avsnittet om bemanning og pedagognormen øverst. Dersom forskjellene mellom barnehagene skal bli mindre, og alle barn skal få en så tett oppfølging som man legger opp til her, må det komme flere voksne inn i barnehagen. Og de må ha utdannelse, sier Gudmundsrud.

Powered by Labrador CMS