I dag får barnehagene ny rammeplan. Målet er blant annet styrke barnehagens arbeid med språk, mangfold og å stoppe mobbing og utestengelse.Foto: Paal Svendsen

Barnehagene får ny rammeplan i dag

Målet med den nye rammeplanen er også å styrke barnehagens arbeid med språk, mangfold og å stoppe mobbing og utestengelse.

Den nye rammeplanene trer i kraft fra 1. august. Den endelige planen ble presentert i april av kunnskapsministeren.

– Vi gjøre de ansattes roller i barnehagen tydelige og går fra å si hva de bør gjøre til hva de skal gjøre for at barna skal trives og utvikle seg. De forskjellige utdanningsgruppene skal ha ulike roller ut fra sin kompetanse, sa kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen da han presenterte rammeplanen i Hundsund barnehage i Bærum.

Utdanningsdirektoratet (Udir) kommer til å sende ut den nye rammeplanen i trykt versjon til alle landets barnehager i løpet av august.

 

 

Lekens plass er viktig

Den nye rammeplanen bygger videre på den nordiske barnehagetradisjonen.

– Det bør ikke komme som noen overraskelse at den nordiske barnehagetradisjonen er med. Det betyr ikke at den er statisk og aldri vil utvikle seg, sa kunnskapsministeren til Første steg i april i år.

Målet med den nye rammeplanen er også å styrke barnehagens arbeid med språk, mangfold og å stoppe mobbing og utestengelse.

– Barnehagen er en del av utdanningsløpet, men med en annen pedagogisk arena enn skolen. Barnehagen skal ikke bli en slags mini-skole eller tidlig-skole, understreker Isaksen. Han sier lekens plass er viktig i den nye rammeplanen, og mener det ikke er noen motsetning mellom lek og læring.

 

 

Politikerne lyttet

Utdanningsforbundet var bekymret da utkastet til ny rammeplan ble lagt fram i fjor høst. De var bekymret over at barnehagelærernes ansvar for det pedagogiske arbeidet, og for å utøve faglig skjønn, ikke var formulert.

– Slik planen er blitt, er det pedagogiske ansvaret tydelig plassert hos styrer og pedagogisk leder. Her har politikerne lyttet til profesjonens innspill, og det er veldig bra, sa Utdanningsforbundets leder Steffen Handal, ifølge udf.no den gang.

Den nye rammeplanen sier blant annet at styreren er gitt «det daglige ansvaret i barnehagen, pedagogisk, personalmessig og administrativt», og at den pedagogiske lederen er gitt «ansvaret for å iverksette og lede det pedagogiske arbeidet i tråd med godt faglig skjønn».

 

 

Powered by Labrador CMS