Opprørsgruppen Barnehageopprør 2016: Frode Thorjussen, (f.v.) Kjetil Gryting, Iselin Dagsdotter Sæterdal, Mona-Lisa Angell, Palma Kleppe Ann Merete Otterstad (foran f.v.) og Anniken Lind. Foto: Line Fredheim Storvik, Første steg

– Barnehagelærerne kan bli funksjonærer som må gjøre det eierne vil

Rammeplanen for barnehage fratar pedagogene makt. Det mener gruppa som startet et barnehageopprør i fjor.

Publisert

– Barnehagelærerne er gitt en funksjonærrolle, der de er prisgitt en eier eller styrer som gir dem lov til å velge arbeidsmetoder, sier Palma Kleppe. Kleppe er barnehagelærer og styrer i Askeladden barnehage, en foreldredrevet barnehage. Hun er også med i Aksjonskomiteen for Barnehageopprøreret. 

 

Det var stortingsmeldingen om barnehager i fjor vår som satte i gang et barnehageopprør.  Gruppa har flere enn 9000 medlemmer på Facebook, og har deltatt i diskusjonen rundt den nye rammeplanen som regjeringen la fram denne uka. Komiteen har gått gjennom rammeplanen, og er kritiske til den rollen pedagogene har fått.

– Aksjonskomiteen reagerer på at metodevalget som tidligere var opp til den enkelte barnehage og pedagogisk leder, nå er blitt endret til at pedagogene i barnehagen skal «iverksette og lede det pedagogiske arbeidet," sier Kleppe.  

Aksjonskomiteen frykter konsekvensene av den nye rammeplanen.

– Barnehagelærernes autonomi er svekket så langt det lar seg gjøre, sier Palma Kleppe.

 

Må få velge metode selv

– Det er noe ganske annet å iverksette pedagogisk arbeid enn å ha metodeansvar. I den nye rammeplanen er eier av barnehagen bare forpliktet til å vektlegge de ansattes faglige og pedagogiske vurderinger. De må ikke følge dem, sier Palma Kleppe.

Komiteen viser til at plassering av ansvar og roller var en av begrunnelsene for å utarbeide denne rammeplanen, men de frykter nå at ansvaret blir plassert på feil sted.

 

– I og med at "barns trivsel og allsidige utvikling skal observeres og vurderes fortløpende" er det ikke et spørsmål om hvis, men hvilke pedagogiske programmer kommuner og eiere nå kan innføre, og som barnehagelæreren ikke lenger har noen mulighet til å reservere seg mot bruken av, sier Kleppe.

– Dette på tross av de etiske problemstillingene det ville bety i arbeidet med barna. Det handler altså om barnehagelærerens mulighet til å være barnas advokat når de pålegges etiske eller faglig uforsvarlige kartleggingsverktøy eller programmer, sier Kleppe.

 

Barna i fokus

Aksjonskomiteen er fornøyd med andre deler av rammeplanen. Blant annet mener de at barna kommer i fokus.

– Vi er glade for at barndommens egenverdi i denne versjonen er styrket. Begrepet "improvisasjon" er også tatt med, noe som åpner opp for barneperspektivet i det didaktiske arbeidet, sier Kleppe.

Komiteen setter pris på at leken blir sett på som viktig.

– Barns medvirkning står sentralt der barn skal være medskapere av egen kultur, og humor og glede er definert som en forutsetning for dette. At barns lek skal være forutsetningen for arbeidet med fagområdene fremfor læringsmål er veldig bra, sier Kleppe.

 

Powered by Labrador CMS