Leder for Elevorganisasjonen i Oslo, Hannah Skare Myklebust.

Elevene vil ha penger til å forebygge mobbing og vold i Oslo-skolen

– Vi vil ha mer penger til skolehelsetjenesten og til å bygge et kompetent lag rundt elevene på alle skoler, sier Hannah Skare Myklebust, leder i Elevorganisasjonen i Oslo.

Publisert Sist oppdatert

På spørsmål om hva Elevorganisasjonen mener om at Oslo kommune setter av 15 millioner til fysisk opplæring av alle ansatte i å håndtere vold og trusler, sier Hannah Skare Myklebust, leder for Elevorganisasjonen i Oslo:

– Vi i Elevorganisasjonen i Oslo er veldig glade for at det endelig fokuseres på å sette inn tiltak for å forebygge og håndtere mobbing, vold og trusler i Oslo-skolen. Men vi mener at de forebyggende tiltakene ikke prioriteres i like stor grad som de håndterende tiltakene.

Elevorganisasjonen i Oslo ønsker seg flere tiltak som har som mål å skape en trygg skolehverdag for elever og lærere.

– Vi mener at Oslo må vri fokuset fra å ta tak i mobbing og vold, til å ha fokus på å skape en trygg skole for alle. Vi er nødt til å sette inn flere menneskelige ressurser i arbeidet for å styrke elevenes trygghet på skolen, sier hun.

Myklebust sier at Elevorganisasjonen jobber for at skolehelsetjenesten styrkes.

– I Oslo-budsjettet må det settes av mer midler til skolehelsetjenesten og et godt og kompetent lag rundt elevene på absolutt alle skoler. Her svikter forslaget til budsjett, som ble lagt fram onsdag 21. september, sier hun.

Les også: Bra med penger til kursing i å håndtere vold i skolen, men ikke nok, mener Høyre

Powered by Labrador CMS