Mehmet Kaan Inan, Oslo Høyre.

Ansatte i Oslo-skolen skal kurses i å håndtere vold og trusler:
– Bra, men ikke nok, mener Høyre

– Lærerne trenger en arbeidsgiver som tar ansvar for dem, sier Høyres Mehmet Kaan Inan.

Publisert

Mehmet Kaan Inan, Oslo Høyres skolepolitiske talsperson, synes det er bra at Oslos skolebyråd, Sunniva Holmås Eidsvoll, foreslår å sette av 15 millioner kroner i neste års budsjett til å gi alle ansatte i Oslo-skolen fysisk opplæring i å håndtere vold og trusler.

Men han er samtidig klar på at det ikke er nok.

– Endelig har SV forstått det vi har sagt i lang tid. Men opplæring i å håndtere vold og trusler er ikke nok, sier Inan.

– Lærerne trenger en arbeidsgiver som tar ansvar for sine ansatte, og som har et system for å følge opp ansatte etter at en volds- eller trusselepisode har funnet sted. Der har vi fortsatt en lang vei å gå, understreker han.

Pengene til opplæring av alle ansatte i skolen kommer etter at Dagsavisen avslørte at Arbeidstilsynet truet Oslo kommune med dagbøter på 20.000 kroner dersom kommunen ikke fikk på plass et forsvarlig system for å håndtere vold og trusler innen 15. mars 2022. Fristen ble ikke overholdt, men forlenget. Deretter har det vært jobbet videre og 21. september kommer det et konkret forslag på bordet, i forbindelse med fremleggelsen av Oslo-budsjettet.

Sist uke fortalte Sunniva Holmås Eidsvoll (SV), byråd for oppvekst og kunnskap, til Utdanningsnytt at byrådet i Oslo foreslår å sette av 15. millioner kroner til opplæring av alle ansatte i Oslo-skolen. Opplæringen skal etter planen skje jevnlig.

Ressurser og kompetanse er viktigst

Ubah Aden, som er skolepolitisk talsperson for Arbeiderpartiet i Oslo, er positiv til forslaget.

– Den aller beste måten å forebygge og avdekke vold, mobbing og trusler på i skolen, er kompetanse og ressurser. Det ser nå ut til at begge behovene er innfridd i forslaget til neste års budsjett, sier Aden til Utdanningsnytt.

Ubah Aden er opptatt av at ansatte i skolen får både ressursene og verktøyene de trenger.

Hun er glad for at skolene nå får de midlene de trenger for å kunne tilby alle ansatte i skolen å tilegne seg den kompetansen de har behov for og de verktøyene de trenger.

– Det er også viktig at både opplæringen og verktøyene tilpasses den enkelte skole, for som vi vet, så er skolene ulike med tanke på elevsammensetning og utfordringer de møter, sier Aden.

Hun legger til at hun synes det er flott at alle lærere får felles opplæring i hvordan de fysisk skal håndtere utfordringene med vold og trusler i skolen.

Samarbeid med hjemmene

– Jeg er opptatt av at ressursene skolene får, forvaltes på best mulig måte og at skolene samarbeider med hjemmene. For skolen kan ikke bekjempe vold og trusler uten å ha et godt samarbeid med foreldre og foresatte, sier hun.

Sunniva Holmås Eidsvoll understreker at de 15 millionene som skal gå til fysisk opplæring av alle ansatte i å håndtere vold og trusler, bare inngår som en del av arbeidet på feltet. Eidsvoll har allerede varslet at det i tillegg kommer en byrådssak senere i høst og at Utdanningsetaten lager en revidert handlingsplan som vil bli et vedlegg til byrådssaken.

– Det blir spennende å se hvordan foreldreperspektivet er tenkt ivaretatt både i byrådssaken og i handlingsplanen som skal legges fram for bystyret, sier Aden.

Har lyttet til Utdanningsforbundet

Rune Lang, kontaktperson for videregående opplæring i Utdanningsforbundet Oslo, synes det er bra at det endelig nå kommer på plass bedre rutiner for å takle vold og trusler, og at det også settes av penger til fysisk trening av alle ansatte i Oslo-skolen i å håndtere vold og trusler.

Rune Lang i Utdanningsforbundet Oslo, er glad for at innspill gitt underveis er blitt lyttet til.

Samtidig minner han om at Arbeidstilsynet krever at opplæringen skal foregå jevnlig.

– Skal vi få til det, må det settes av penger til dette i budsjettet hvert år, sier han.

Lang har bidratt både til skriftlige innspill og i møter med Utdanningsetaten underveis. Blant annet har Utdanningsforbundet Oslo gitt innspill til e-læringskursene for ledere og lærere som ble lansert tidligere i år. Lang har blant annet vært opptatt av at Oslo kommune som arbeidsgiver må ta ansvar for opplæringen og for at de ansatte har et «fullt forsvarlig» arbeidsmiljø, slik Arbeidsmiljøloven krever.

– Vi har gitt klar beskjed om at e-læringskurs alene ikke er godt nok. I tillegg har vi vært opptatt av at profesjonelle folk må stå for opplæringen av de ansatte. Det holder ikke å si at lærerne skal kurse hverandre. Nå ser det ut til at både Utdanningsetaten og byråd Sunniva Holmås Eidsvoll har tatt våre innspill på alvor, sier Lang.

Byrådens plan er at Oslo kommune skal gjennomføre fysisk opplæring av alle skoleansatte i å håndtere vold og trusler, i egen regi. Eidsvoll mener Oslo kommune er først ut i landet med det.

Byrådet i Oslo legger frem sitt budsjettforslag onsdag.

Powered by Labrador CMS