Kristin Schultz, leder i Elevorganisasjonen.

STATSBUDSJETTET 2021

Elevorganisasjonen frykter større forskjeller

Elevorganisasjonen raser over bortfall av privatist-stipend og krever mer til utstyr på yrkesfag. Men organisasjonen applauderer regjeringen satsing for å få flere skal fullføre videregående opplæring.

Publisert Sist oppdatert

– Vi ser allerede at du stiller sterkere for gode karakterer om du kommer fra et ressurssterkt hjem, og med regjeringens forslag vil elever fra ressurssvake hjem stille enda svakere når de ikke har mulighet til å forbedre karakterene sine. Da kan vi se at “elitestudiene” kommer til å få en overvekt av elever fra ressurssterke hjem, sier Kristin Schultz, leder av Elevorganisasjonen i en pressemelding.

I forslaget til statsbudsjettet neste år fjernes stipendet for elever som vil forberede karakterene sine ved privatisteksamen. Elevorganisasjonen mener dette vil skape større forskjeller.

– Vi har en skole hvor man presses inn i gitte rammer, og om man ikke passer inn i de rammene, faller man enten fra, eller oppnår ikke de resultatene man vil. Da er det viktig at vi har ordninger som sørger for at alle får en ny sjanse. Med regjeringens forslag er det kun et fåtall elever som får denne sjansen, og det vil reflekteres i opptaket til høyere utdanning, sier Schultz.

Betaler av egen lomme

Elevorganisasjonen er også kritiske til at utstyrsstipendet til yrkesfaglige linjer kun blir KPI-justert. Det vil bety, skriver de i pressemeldingen, at mange elever må betale for utstyr selv.

– Denne regjeringen har lenge snakket om satsingen på yrkesfag, og at de vil gjøre det mer attraktivt å velge yrkesfag. Det kan umulig være den samme regjeringen som har lagt fram dette budsjettet. Når yrkesfagelever må ut med tusenvis av kroner fra egen lomme for ha utstyret som kreves i opplæringen vil det hverken være attraktivt å søke yrkesfag, eller mulig å ta yrkesfaglig opplæring for elever som ikke har råd til dette, påpeker Schultz.

Denne uken kunne Utdanningsnytt fortelle at fire av 10 lærere ved yrkesfaglige linjer oppgir at elevene mangler nødvendig utstyr og råvarer de trenger for å få undervisningen de har krav på.

Fornøyd med fullføringstiltak

Elevorganisajonen er imidlertid svært godt fornøyde med at regjeringen viderefører satsingen på gjennomføring av videregående opplæring.

– Vi er fornøyde for at regjeringen setter av midler til å gi elevene mer valgfrihet i videregående opplæring , sier leder Kristin Schultz.

Regjeringen har for eksempel økt lærlingtilskuddet, gitt midler til forsøk med modulstrukturerte læreplaner for voksne i yrkesfag og utvidelse av ungdomsretten, så flere har mulighet til å fullføre videregående opplæring.

– Vi håper dette er starten på en reform i videregående opplæring, og ikke kun koronatiltak. Til våren skal stortinget behandle en stortingsmelding om frafall i videregående, og da er det viktig at vi ser på tiltak som presenteres her, i resten av opplæringen også, sier Schultz i pressemeldingen.

Powered by Labrador CMS