Slik så det ut inne i traforommet på skolen, da det ble gjennomført befaring.

Fortvilet over dårlig inneklima på Tromsø-skole

– Det er veldig ille at barn og unge skal behandles så dårlig. Jeg er glad for at kommuneoverlegen har sagt at noe må gjøres, sier FAU-leder Guro Lægreid.

Publisert

Tromsdalen skole har fått trukket tilbake den formelle godkjennelsen for miljørettet helsevern etter at skolen ikke har klart å oppfylle krav om forsvarlig arbeidsmiljø for elevene ved skolen.

Det er kommuneoverlegen som har trukket tilbake godkjennelsen i et formelt vedtak, skriver iTromsø.

– Luftkvaliteten og inneklimaet er det som er verst. Når det er i den provisoriske brakkeriggen det er best å være, så sier det noe om hvor dårlig skolebygningen er, sier Lægreid.

Bekymringsmelding

– Det er vi foreldrene som hele tiden har varslet og sendt bekymringsmeldinger, både til kommuneoverlegen og Statsforvalteren, sier FAU-lederen.

I 2018 fikk kommuneoverlegen en bekymringsmelding fra Foreldrenes samarbeidsutvalg (FAU) ved skolen – der det ble slått alarm om store mangler ved blant annet inneklima og andre forhold ved skolen.

Det ble da gjennomført inspeksjon på skolen, og kommuneoverlegen fattet da vedtak om å pålegge skolen direkte utbedringer av problemene. Disse ble delvis gjennomført, men ettersom skolen etter planen skulle rives for å gi plass til en helt nybygd skole fikk skolen utsatt gjennomføringen med en del tiltak som ble regnet som for kostbare og omfattende.

Skulle rives

Så ble bygging av ny skole flyttet ut av kommunens investeringsplan, og etter planen skal gammelskolen bli brukt i ytterligere 10–12 år.

Garderoben til elevene.

Derfor tok kommuneoverlegen initiativ til en ny inspeksjon – og det er resultatene fra denne som nå ligger til grunn for reaksjonen fra kommuneoverlegen.

– Årene går og lite blir gjort. Jeg skjønner ikke at dette er riktig bruk av penger. Nå er skolen så dårlig at det vil koste veldig mye å få den til å bli i forsvarlig stand. På meg virker dette meget lite gjennomtenkt, sier Lægreid.

Det er blant annet gjort målinger av ventilasjon, CO2-nivå, inneklima, fukt – samt romklang og teknisk støy i undervisningslokalene.

Urinlukt

På sløydrommet er det store, brune fuktflekker i taket, skriver iTromsø. I klasserommene er det så dårlig luft at de må ha undervisning med klasseromsdørene åpne. Det skaper mye bråk og uro blant elevene. I gymgarderoben er dusjene så gamle at elevene lar være å dusje.

– Vi vet også at flere elever ikke vil gå på do på skolen, fordi toalettene er i så dårlig stand, sier lærer og verneombud Dag-Marius Teibakk Johansen til i Tromsø.

– Når brakkeriggen blir den fineste delen av skolen, så sier det litt, sier FAU-lederen.

I klasserommene har det blitt målt innetemperaturen på 27 grader og det er så dårlig luft at vinduene må stå åpne.

– De elevene som har pult ved vinduet sitter og fryser, mens de som sitter innerst ved veggen er for varme, sier Johansen.

Lover løsning

«Utfordringene ved Tromsdalen skole er omfattende, og skolen vil måtte gjennomgå oppgraderinger og vedlikehold over flere år. Dette er helt nødvendig for å sikre et forsvarlig inneklima for elevene», skriver kommuneoverlege Trond Brattland i vedtaket om å trekke godkjenningen.

Kommunedirektør Stig Tore Johnsen sier til iTromsø at forholdene på Tromsdalen skole ikke er akseptable, og at det skal gjennomføres tiltak for å bedre miljøet.

– Jeg opplever at vi har en god dialog med FAU og jeg tror vi vil finne gode løsninger, sier han til iTromsø.

Powered by Labrador CMS