Trekker arbeidsmiljøgodkjenning av Tromsø-skole

Tromsdalen skole har fått trukket tilbake den formelle godkjennelsen for miljørettet helsevern etter at skolen ikke har klart å oppfylle krav om forsvarlig arbeidsmiljø for elevene ved skolen.

Publisert Sist oppdatert

Det er kommuneoverlege som har trukket tilbake godkjennelsen i et formelt vedtak, skriver iTromsø.

I 2018 fikk kommuneoverlegen en bekymringsmelding fra Foreldrenes samarbeidsutvalg (FAU) ved skolen - der det ble slått alarm om store mangler ved blant annet inneklima og andre forhold ved skolen.

Det ble da gjennomført inspeksjon på skolen, og kommuneoverlegen fattet da vedtak om å pålegge skolen direkte utbedringer av problemene. Disse ble delvis gjennomført, men ettersom skolen etter planen skulle rives for å gi plass til en helt nybygd skole fikk skolen utsatt gjennomføringen med en del tiltak som ble regnet som for kostbare og omfattende.

Skulle rives

Så ble bygging av ny skole flyttet ut av kommunens investeringsplan, og etter planen skal gammelskolen bli brukt i ytterligere 10-12 år.

Derfor tok kommuneoverlegen initiativ til en ny inspeksjon - og det er resultatene fra denne som nå ligger til grunn for reaksjonen fra kommuneoverlegen.

Det er blant annet gjort målinger av ventilasjon, CO2-nivå, inneklima, fukt - samt romklang og teknisk støy i undervisningslokalene.

Les: Skolens uteområder utgjør en helsetrussel

«Utfordringene ved Tromsdalen skole er omfattende, og skolen vil måtte gjennomgå oppgraderinger og vedlikehold over flere år. Dette er helt nødvendig for å sikre et forsvarlig inneklima for elevene», skriver kommuneoverlege Trond Brattland i vedtaket om å trekke godkjenningen.

Kommunedirektør Stig Tore Johnsen sier til iTromsø at forholdene på Tromsdalen skole ikke er akseptable, og at det skal gjennomføres tiltak for å bedre miljøet.

– Vi skal møte skoleledelsen og FAU på mandag og tirsdag for å drøfte hva vi kan gjøre. Jeg opplever at vi har en god dialog med dem og jeg tror vi vil finne gode løsninger, sier han.

Powered by Labrador CMS