Utdanningsdirektoratet anbefaler å avlyse eksamen

Utdanningsdirektoratet anbefaler å avlyse både skriftlig og muntlig eksamen i grunnskole og videregående skole denne våren.

Det går fram av en risikoanalyse som direktoratet la fram mandag.

Unntaket er for privatister og kandidater som må ta eksamen for å bestå faget.

– Eksamen er en viktig del av sluttvurderingen i Norge. Selv om det er mange argumenter for å avlyse eksamen, er det også argumenter for å gjennomføre. Dette har derfor vært en krevende vurdering å gjøre, sier direktør Hege Nilssen i Utdanningsdirektoratet i en pressemelding.

Tredje gang

Både i 2020 og i fjor ble alle skriftlige og muntlige eksamener på disse trinnene avlyst på grunn av koronapandemien. Nå anbefaler altså Utdanningsdirektoratet altså at det skal skje for tredje gang.

I pressemeldingen står det at en helhetlig vurdering av tre sentrale hensyn har vært viktig for Utdanningsdirektoratet; likebehandling og en rettferdig sluttvurdering, elevenes motivasjon, trivsel og læring og praktisk gjennomførbarhet.

– Pandemien har påvirket kvaliteten i opplæringen, men i ulik grad. Elevene har derfor hatt ulike rammer for opplæring og vil ha ulikt grunnlag for sluttvurdering denne våren, sier Nilssen.

Vitnemål ut fra standpunkt

Dette er anbefalingen oppsummert fra Utdanningsdirektoratet:

  • å avlyse skriftlig og muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen for alle elever i grunnskolen og videregående opplæring.
  • å gjennomføre eksamen for privatister.
  • å gjennomføre eksamen for elever som trenger eksamen for å bestå faget.
  • at vitnemål gis ut fra elevenes standpunktkarakterer.
  • å videreføre regelverksendringene for standpunktvurdering og eksamen som gjaldt våren 2021, også våren 2022  .

Det er Kunnskapsdepartementet som skal ta den endelige avgjørelsen.

Flere har krevd at eksamen avlyses, blant dem Oslos skolebyråd Sunniva Holmås Eidsvoll (SV).

Saken oppdateres.

Powered by Labrador CMS