Stortinget sier nei til regjeringens forslag om obligatorisk eksamen i norsk, matematikk og engelsk i grunnskolen. Arkivfoto: Utdanning

Stortinget sier nei til flere eksamener

Stortinget sier nei til regjeringens forslag om at alle 10.-klassinger må opp til eksamen i både norsk, matematikk og engelsk.

Stortingsflertallet ber kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) gjøre flere endringer i skolemeldingen «Fag –  fordypning –  forståelse –  en fornying av Kunnskapsløftet», når meldingen behandles på Stortinget tirsdag, skriver  Aftenposten.

Flertallet avviser blant annet forslaget om at samtlige 10.-klassinger fremover skal opp i skriftlig eksamen i både norsk, engelsk og matematikk. I dag trekkes et tilfeldig utvalg elever opp i ett av de tre fagene. Isaksen mener hans forslag vil gi en mer rettferdig ordning, men et flertall med Ap, SV, Sp, Venstre og KrF avviser forslaget fordi de mener de vil føre til mer eksamenspress og testing av elevene.

Flertallet ber også Isaksen komme tilbake til Stortinget med en plan for hvordan de praktisk-estetiske fagene i skolen kan styrkes på kort og lang sikt. Et forslag om å splitte kunst- og håndverksfagene ble også stemt ned. Det samme ble forslaget om å gi kommunene rett til å omprioritere opp til 10 prosent av timene, ikke 5 prosent som i dag.

Etter forslag fra KrF går flertallet også inn for et «verdiløft» i skolen, der viktige verdier skal innlemmes i alle fag og på alle nivåer i skolen. (©NTB)

 

Powered by Labrador CMS