Karakterene på matematikkeksamen er bedre i år enn i fjor

Årets tiendeklassinger får en snittkarakter på 3,3 til matteeksamen. Det er 0,4 karakterpoeng høyere enn i fjor. I norsk er forskjellen marginalt bedre.

Utdanningsdirektoratet publiserer i dag foreløpig karakterstatistikk fra eksamen i grunnskolen og i videregående opplæring våren 2016. Det er små forskjeller fra i fjor, med unntak av matematikkeksamen på 10. trinn, opplyser direktoratet i en pressemelding.   

 

Matteeksamen er justert

– Etter flere år med svake og varierende mattekarakterer i grunnskolen, har vi evaluert eksamensoppgavene og gjort noen endringer slik at elevene får vist kompetansen sin på en bedre måte. Disse endringene ser ut til å slå positivt ut på elevenes karakterer, sier avdelingsdirektør i Utdanningsdirektoratet Sissel Skillinghaug.

De viktigste endringene er at oppgavene ikke lenger avhenger av hverandre og at det er noen flere oppgaver på lavt og middels nivå. I tillegg er arbeidsmengden mindre slik at elevene har bedre tid til hver oppgave.

 

Marginal endring i norsk

I eksamen i norsk hovedmål på 10. trinn, som fikk kritikk for å være for vanskelig, får elevene en snittkarakter på 3,6. Det er 0,1 karakterpoeng mer enn i fjor.

– Tilbakemeldingene fra sensorene er at elevene forstod og svarte på oppgaven. Sensuren bekrefter dette bildet, sier Skillinghaug.

 

Små endringer i videregående

I videregående er det generelt små endringer i snittkarakterene fra i fjor. Det er fortsatt de praktiske matematikkfagene som skiller seg ut. Her får rundt 50 prosent av elevene karakteren 1 eller 2. Den største endringen er i teoretisk matematikk på Vg1, der går snittet ned fra 3,6 til 3,3.

– I fjor gikk over 20 prosent av norske tiendeklassinger ut av ungdomsskolen med karakteren 1 eller 2 i standpunkt i matematikk. Når eksamensresultatene i matematikk er så svake i videregående skole, betyr det at vi må gjøre mer for å lære elevene helt grunnleggende matematikk i barne- og ungdomsskolen, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

I fjor la regjeringen frem realfagsstrategien "Tett på realfag". Målet er at barn og unge skal være tett på matematikk, naturfag og teknologi fra de begynner i barnehagen til de går ut av videregående skole.

Powered by Labrador CMS