Avlys eksamen for alltid

Debatt: Vurderingsformen i skolen bør være lik den eleven møter i arbeidslivet.

Publisert

Den 11. februar i år avlyste kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) alle eksamener på både grunnskolen og videregående skole. Er det på tide å tenke at vi bør bli kvitt eksamen for godt?

I disse dager ville vanligvis skoleelever både på ungdomsskoler og videregående skoler landet rundt vært i full sving med å forberede og gjennomføre eksamen. Det har koronapandemien satt en effektiv stopper for. Det er ikke første året eksamen ble avlyst, det har den blitt siden pandemien skyllet inn over oss. Det gir oss som samfunn en god anledning til å diskutere om eksamen er den beste måten å sluttevaluere elevene våre på. Etter ti eller 13 års skolegang skal innsatsen gjennom noen få timers eksamensarbeid få avgjørende betydning for elevenes framtid. Er det bare rett og rimelig, eller kan vi finne en bedre måte å sluttevaluere elevene på?

Dette innlegget ble først publisert i Rogalands Avis 10.5.2022.

Les også: Udir skal prøve ut alternativer til dagens eksamen

Se for deg din egen arbeidsdag: hender det ofte at du blir avkrevd å sitte på en arbeidspult i fem timer for å løse en oppgave, noen ganger uten særlig mange hjelpemidler eller internett? Uten å kunne snakke med noen andre? Når arbeider vi egentlig slik?

Les også:

Sannheten er jo at de færreste yrker krever det. Skolen skal forberede elevene på resten av livet, både på jobb og utenom arbeidstid. Da bør vi ha vurderingsformer som ligger nærmere den virkeligheten elevene skal ut i. Arbeidslivet bør være preget av samarbeid, funksjonelle og gode hjelpemidler og fremme at du får vist kompetansen og kunnskapen din. Det bør også vurderingsmåtene våre gjøre.

SV vil erstatte dagens eksamen med alternative vurderingsformer, for eksempel mappevurdering. Det betyr at man, for eksempel i norskfaget, kan levere tekster i mappen gjennom skoleåret og arbeide med å forbedre dem. Det vil være en systematisk samling av elevarbeid gjennom året som kan vise prestasjoner og framskritt over tid. Mappevurdering kan anvendes godt i de fleste fag og vektlegger jo da den faglige utviklingen hos elevene, framfor evnen til å prestere i en presset situasjon.

Det er også urimelig at innsatsen gjennom en enkelt eksamensdag skal vektlegges like mye som ett års innsats i skolefag. SV ønsker ikke en skole preget av testkultur, men en skole som fremmer lærelyst, utforskning, kunnskap og kritisk tenkning. Da må det være et mål at vurderingsformene våre vektlegger at elevene skal lykkes og oppleve mestring. I for stor grad opplever mange at vurderingene gjør elevene usikre og stressede.

På Stortinget har våre SV-kolleger Andreas Sjalg Unneland, Grete Wold og Freddy André Øvstegård fremmet et forslag om å utvikle alternative sluttvurderingsformer til dagens eksamen i ungdomsskole og videregående opplæring. I sitt forslag skriver de at:Regjeringen Solberg satte ned en gruppe som så på eksamen i sammenheng med fagfornyelsen, men alternative sluttvurderingsformer til eksamen ble ikke skikkelig utredet. Eksamensgruppen pekte i sin sluttrapport fra 2020 på at eksamen bør fornyes. En god sluttvurdering må både være pålitelig, gyldig, håndterbar og rettferdig. Dagens eksamensordning har ifølge rapporten svakheter på alle disse områdene, som gjør at sluttvurderingen på sikt vil ha en utfordring med å leve opp til de forventningene skolen og samfunnet har til ordningen.

Det er vi enige i, og når vi nå har hatt en pandemiperiode uten eksamen er anledningen til å utvikle bedre sluttvurderingsformer enn eksamen. Nå har vi en god anledning til å modernisere måten elevers kunnskap vurderes på.

Forslaget fra de tre SV-stortingsrepresentantene foreslår å gi fylker og kommuner som ønsker det, mulighet til å gjennomføre lokale prøveordninger med alternative sluttvurderingsformer i ungdomsskole og videregående opplæring, og å utlyse midler til å gjennomføre følgeforskning av slike forsøk. De foreslår også at i forbindelse med Utdanningsdirektoratets utredning av vurderinger i skolen kommetilbake til Stortinget på egnet vis innen våren 2023 med en omtale av alternative sluttvurderingsformer.

I Stavanger ville SV vært positive til å ha en lokal prøveordning med alternative sluttvurderingsformer i ungdomsskole og få forsket på det. Hvis staten gir oss mulighet til det, så er SV klare! Det er også interessant å få en nasjonal vurdering av det samme.

Vi må ha en skolepolitikk som prioriterer kunnskap og mestring, ikke konkurranse og måling. Et godt første skritt i den retningen er å fjerne eksamen en gang for alle.

Powered by Labrador CMS