Flere elever i videregående kunne fått utstyrsstipend på mellom 1.096 og 4.513 kroner, hvis de hadde søkt.

Elever gikk glipp av 40 millioner kroner i utstyrsstipend

Forrige skoleår gikk 22.600 elever glipp av utstyrsstipend, fordi de ikke søkte eller ikke signerte. Elever i videregående skole kan få utstyrsstipend fra Lånekassen dersom de søker om det.

Publisert Sist oppdatert

- Jeg vet ikke hva grunnen er til at så mange elever gikk glipp av utstyrsstipend, men det er viktig at både Lånekassen og skolene nå går igjennom sine rutiner, så de er sikre på at elever får god nok informasjon, sier Edvard Botterli Udnæs, leder i Elevorganisasjonen til Utdanningsnytt.

- Vi har krevd at grensen for utstyrsstipend for elever i videregående heves. Dessuten vil vi selvsagt at stipend utbetales til alle elever som har krav på å få det, sier han.

Udnæs er opptatt av at elever i videregående skole kommer fra en ungdomsskole der de ikke har behøvd å søke som utstyrsstipend selv. Dermed kan det være mange som ikke kjenner til Lånekassens ordninger.

- Skolene har et viktig ansvar når det gjelder å informere elevene, ikke bare om søknadsfrister, men også om hvordan de søker og hva de har krav på, sier han.

Lånekassen vet ikke hva årsaken er

Grunnen til at elevene gikk glipp av 40 millioner kroner til utstyrsstipend var at de enten ikke søkte eller ikke signerte på beløpet de søkte om, skriver Lånekassen i en pressemelding.

– Vi vet ikke hvorfor så mange ikke søker om utstyrsstipend, som alle med ungdomsrett i videregående opplæring har rett på. Jeg oppfordrer alle til å søke, uttaler Anette Bjerke, kommunikasjonsdirektør i Lånekassen.

Hvert år unnlater mellom 12 000 og 15 000 elever å søke om utstyrsstipend. I fjor droppet 15 000 av 181.300 elever å søke. I tillegg var det 7.600 som søkte, men som ikke signerte. Dermed fikk de heller ikke utbetalt pengene.

Andelene elever som søkte og fikk pengene utbetalt er på 87 prosent.

Fire ulike satser

Utstyrsstipendet skal bidra til å dekke det elevene trenger av utstyr på utdanningsprogrammet de tar. Det er fire ulike satser, avhengig av utdanningsprogram. I år er laveste sats 1.096 kroner, mens høyeste sats er 4.513 kroner. Beløpet utbetales én gang i skoleåret.

Elever som skal bo borte for å gå på skole, eller som har foreldre med lav inntekt, kan også ha rett på andre typer stipend. Fristen for å søke stipend og lån fra Lånekassen er 15. november for høsten og 15. mars for våren.

Powered by Labrador CMS