Lokal inntaksordning i videregående blir en av flere kampsaker for nyvalgt leder Edvard Botterli Udnæs.

Edvard Botterli Udnæs blir elevenes nye leder

Elevorganisasjonen har valgt en erfaren tillitsvalgt til å kjempe for det de kaller «verdens beste skole». Edvard lover å stå på for å få fjernet fraværsgrensa og for å få endret vurderingssystemet.

Publisert Sist oppdatert

Den nyvalgte lederen i Elevorganisasjonen er i inneværende periode medlem i sentralstyret. I forrige periode var han leder i Oslo.

– Dette blir faktisk min syvende og siste periode som tillitsvalgt i Elevorganisasjonen. Og jeg gleder meg veldig til å ta fatt på ledervervet nå, sier han.

Edvard Botterli Udnæs tiltrer i en spesiell periode i organisasjonens historie. Særlig på skolene i hans eget hjemfylke Oslo, men også på skoler mange andre steder i landet, har skolehverdagen blitt preget av mye usikkerhet og stadig skiftende smittevernregimer. Det har gått fra nedstenging til grønt, gult og rødt nivå, så ring 1 og 2 og til slutt smittevernregler på tiltaksnivå A, B, C og D.

For elever har koronaåret vært et spesielt krevende år. De mistet undervisning og har måttet avstå fra både fritidsaktiviteter og annen sosial kontakt.

Digitalt Elevting

Elevtinget samler vanligvis elevtillitsvalgte fra hele landet i en uke. I år ble det selvsagt umulig. Så 10. mars ble det i stedet arrangert digitalt Elevting med en dagsorden strippet ned til lovpålagte og vedtektsfestede gjøremål.

Edvard sier at Elevtinget selvsagt ikke har vært det samme med 250 elever på nett.

– Digitalt Elevting ble gjennomført på en dag. Vi fikk vedtatt arbeidsprogram og politiske prioritereringer og valgt blant annet leder, nestleder og nytt sentralstyre.

Men omfattende politiske debatter ble det ikke.

– Konsekvensene av koronapandemien fikk vi heller ikke diskutert, men dette var elefanten i rommet, sier Edvard.

Han er opptatt av at elever har måttet ofre mye, både faglig og sosialt. Mange har fått færre undervisningstimer og et dårligere faglig tilbud. Og mange har savnet å møte medelever og lærere i klasserommene.

Dette er nok ett av flere temaer han får på bordet når han tiltrer i ledervervet 1. juli. Med seg som nestleder får han Helena Blostrupsen som nå er leder i Trøndelag.

Mye å ta tak i

En av Elevorganisasjonenes viktige kampsaker gjennom flere år har vært å få fjernet fraværsgrensa. Det står fortsatt høyt på dagsorden.

– Selv om regjeringen påstår at fraværsgrensa er en suksess, ser vi at den pusher elever ut av skolen. Regjeringens egen rapport viser at fraværsgrensa gjør at de med allerede høyt fravær har større sannsynlighet til å falle fra nå enn før den ble innført. Fraværsgrensa er også et system som viser mistillit til elever, og absolutt ikke spiller på lag med dem, Derfor passer den ikke inn i verdens beste skole, sier han.

– Det å jobbe for en bedre vurderingspraksis hvor vi avskaffer eksamen til fordel for mappevurdering, er også blant kampsakene våre, sier Edvard.

Elevorganisasjonen har dessuten med i sine politiske prioriteringer at de skal jobbe for å styrke laget rundt eleven. En viktig oppgave er å forebygge mobbing og vold mot elever. Elevorganisasjonen er opptatt av å beholde kapitel 9A i opplæringsloven, for å sikre at elevene har et trygt arbeidsmiljø.

– I tillegg skal vi jobbe med å styrke både elevdemokratiet og gratisprinsippet, sier han.

Koronapandemien har dessuten vist at mye gjenstår når det gjelder å ta i bruk digital teknologi i skolen på en god måte. Her mener Edvard at det finnes klare forbedringsområder.

Kjemper for lokal inntaksordning

Ett av temaene Edvard har vært spesielt opptatt av, er regjeringens ønske om å innføre karakterbasert inntak i hele landet. I Elevorganisasjonen er det enighet om at det å innføre samme ordning i hele landet er en dårlig idé.

– Vi mener at inntaksordning til videregående skole må bestemmes lokalt. Det finnes ingen nasjonal fasit. Mitt eget hjemfylke, Oslo, har utfordringer med stadig mer segregerte skoler. Andre steder i landet er det frykt for at utdanningsprogrammer forsvinner og at skoler legges ned, sier Edvard.

Han satt i Inntaksutvalget i Oslo, og dermed har han fått god kompetanse på ulike inntaksordninger både nasjonalt og internasjonalt. Kompleksiteten mener han må føre til lokale inntaksordninger.

– Fritt skolevalg høres veldig fint ut, men i Oslo for eksempel ser vi at dette valget ikke blir fritt for alle. Derfor må målet være å finne ordninger som er mest mulig rettferdig for flest mulig elever. For å få til det, må vi lytte til elever lokalt. Det gjør vi i Elevorganisasjonen, forsikrer han.

I slutten av mars legges stortingsmeldingen om videregående opplæring fram. Den vil også bli tema for Elevorganisasjonen.

Powered by Labrador CMS