Galina Merkulova, leder av den russiske lærerorganisasjonen ESEUR. Her fotografert på Education Internationals verdenskongress i Porto Alegre i Brasil i juli 2004. Arkivfoto: Knut Hovland.

Russisk lærarleiar hyllar krigen mot Ukraina

Den russiske lærarorganisasjonen støttar også oppfordring om å gi ei dagsløn til forsvarsstyresmaktene.

Publisert

 – Vi må stå saman og støtte dei som gjer si plikt under den spesielle militæroperasjonen, skriv Galina Merkulova, leiar i den russiske lærarorganisasjonen ESEUR til sine medlem.

Med «den spesielle militærorganisasjonen» meiner ho krigen i Ukraina. 

Bakgrunnen for at oppfordringa kjem akkurat nå er at sidan 1922 har 23.februar vore «Dagen for forsvararane av fedrelandet». Dagen blir brukt til å heidre russisk og sovjetisk innsats i krigar. 

– Dagen er inkarnasjonen av patriotisme, skriv lærarleiaren i helsinga til medlemmane, og sender samstundes takksemd og ønske om mot til soldatane ved fronten.

Galina Merkulova understrekar at fagforeninga gjer mye for å støtte dei som er ved fronten.

Dagsløn

24. januar vidareformidla lærarorganisasjonen på nettsida ei oppfordring frå samanslåinga av fagforeningar, FNPR. Her blir alle fagforeiningsmedlem oppfordra til å gi ei dagsløn til forsvarsstyresmaktene. Pengane skal nyttast til utstyr for vern av sivile ved terroråtak. Dei einskilde fagforeiningane skal organisere innsamlinga av pengane.

– Med all makt, utan å spare liv, kjempar våre krigarar mot nazisme, som blir oppmuntra og finansiert av fiendtlege land, heiter det i dette oppropet.

Suspendert

Men det er ikkje berre ved fronten det blir kjempa. Kyiv-regimet bruker terror for å bryte ned den sivile delen av det russiske folket, heiter det vidare. Difor er «Den patriotiske aksjonen», som innsamlinga blir kalla, viktig, blir det understreka i oppropet til dei fagorganiserte. Sluttorda er «Sigeren blir vår».

Den russiske Lærerorganisasjonen ESEUR er også medlem av den internasjonale læraorganisasjonen Education International (EI), der Utdanningsforbundet har vore sterkt representert. Galina Merkulova var ein av fleire nestleiarar i den europeiske seksjonen da invasjonen starta.

Medlemsorganisasjonane i Latvia, Litauen, Polen Tsjekkia, Slovakia og Finland reiste alle spørsmål om ESEURS medlemskap i EI etter at krigen braut ut. I mai 2023 vart den russiske organisasjonen suspendert frå Education International for tre år.

Les også:  Russisk lærerorganisasjon formidler ny støtteerklæring til krigenPowered by Labrador CMS