Det er viktig å bidra til å finne en løsning i tråd med EIs vedtekter og kongressvedtak, sier Steffen Handal.

Uvisst om Education International vil diskutere å ekskludere russisk lærerorganisasjon

Spørsmålet om ekskludering av den russiske lærerorganisasjonen ESEUR er ikke egen sak når styret i Education International skal diskutere situasjonen i Ukraina.

Publisert

– Jeg vil oppfordre styret i Education International til å diskutere medlemskapet til ESEUR så fort som mulig. Alle stemmer som tar avstand fra krigen og russisk militær aggresjon mot Ukraina, de trengs, sier Eugenia Khoroltseva, prosjektleder for Europa i det norske Menneskerettsakademiet.

Den ukrainske lærerorganisasjonen har bedt Education International ekskludere den russiske lærerorganisasjonen på grunn av ESEURs støtte til krigen i Ukraina. Lærerorganisasjonene i Polen, Latvia og Litauen har støtta dette.

Lytte og lære

Leder i Utdanningsforbundet Steffen Handal er styremedlem i Education International og skal delta på møtet 24. og 25.mai.

– Hva slags ambisjoner går du inn i dette styremøtet med når det gjelder medlemskapet til den russiske organisasjonen?

– Det er å bidra til å sikre en saksbehandling i tråd med vedtektene i EI. Derfor skal jeg lytte til EI- sekretariatets vurderinger. Etter det skal jeg være med på å gjøre en vurdering av om styret skal be ekspertkomiteen vurdere om den russiske lærerorganisasjonen har brutt EIs vedtekter, sier Handal, og fortsetter:

– Jeg trenger mer informasjon om hva lederskapet i den russiske lærerorganisasjonen har gitt uttrykk for. Jeg mener også det er viktig å vite mer om forholdet mellom lærerorganisasjonen og deres hovedsammenslutning, sier Handal.

Den krigshissende propagandaen som det er lenka til på nettsidene til den russiske lærerorganisasjonens sider, kommer fra hovedsammenslutningen, der lederen for lærerorganisasjonen, Galina Merkulova, sitter i styret for hovedsammenslutninga.

Styremedlem for EI globalt

– Jeg er trygg på Utdanningsforbundets standpunkt. Jeg er imidlertid styremedlem for EI globalt og valgt på verdenskongressen. Det er derfor viktig for meg å bidra til å finne en løsning i tråd med EIs vedtekter og kongressvedtak, understreker Steffen Handal.

Sammen med Akademikerne, YS og LO har Unio, der Utdanningsforbundet er med, sendt brev til Russlands ambassade i Norge. Her krever de stopp i krigen, stopp i desinformasjon og respekt for internasjonal rett.

Ekskludering

Ifølge vedtektene til Education International må både hovedstyret, med to tredjedels flertall, og en ekspertkomite gå inn for å ekskludere en medlemsorganisasjon.

Det er lagt opp til at styrediskusjonen om Ukraina skal ta opp situasjonen for og støtte til medlemsorganisasjonene i Ukraina, situasjonen for og støtte til lærere og elever og utdanning i Ukraina, situasjonen for flyktninger og internt fordrevne, og behovet for ytterligere politisk støtte ut over det som allerede er vedtatt.

Sakskartet har også et underpunkt som heter «Andre medlemskapssak, inkludert konflikter». Det er her en diskusjon om medlemskapet til Russland eventuelt hører hjemme, hvis noen i styret ønsker å ta det opp, ifølge visegeneralsekretær i EI, Haldis Holst.

Løper for statlig propaganda

– Ingen bør være overraska over at ESEUR ikke tar standpunkt mot krigen i Ukraina. Offisielle store fagforeninger i Russland er fagforeninger bare på papiret. De løper hele tida for statlig propaganda, sier Eugenia Khoroltseva, prosjektleder for Europa i det norske Menneskerettsakademiet.

Hun har sjøl russisk lærerutdanning. Sammen med russiske kolleger har hun jobba med menneskerettsundervisning i Russland og med samfunnsfagslærere som målgruppe. Fram til 2017 underviste hun direkte, men fram til 2020 bare via russiske kolleger. Så ble det for farlig.

Lærere under sterkt press

– Russiske lærere er nå under et svært sterkt press, fortsetter Eugenia Khoroltseva. Særlig er historie- og samfunnsfagslærere utsatt, understreker hun. Lærerne skal videreformidle stramme og strenge statlige opplegg for å beskrive for elevene hva som skjer.

– De som ikke gjør det, de utsetter seg for stor fare. Likevel er det lærere som tar den risikoen og følger sin egen undervisning. Jeg mistenker at styrken og støtten til dette, det får de ikke fra ESEUR. Tvert om, avslutter Eugenia Khoroltseva.

Powered by Labrador CMS