Galina Merkulova, leder av den russiske lærerorganisasjonen ESEUR. Her fotografert på Education Internationals verdenskongress i Porto Alegre i Brasil i juli 2004.

Russisk lærerorganisasjon fortsetter å spre støtte til krigen

Med den største lærerorganisasjonens leder i styret skjerper den russiske fagforeningssammenslutningen krigspropagandaen.

Publisert

«Den borgerlige plikten til enhver russer i dag er å støtte hæren og landets president i kampen mot nazismen.»

Dette kan vi lese på nettsida til den russiske lærerorganisasjonen ESEUR.

Lærerleder i styret

Sitatet er fra 1.mai-resolusjonen til sammenslutningen av russiske fagforeninger, FNPR, der lærerorganisasjonen er en av medlemsorganisasjonene. FNPR sier de til sammen har 20 millioner medlemmer. Lederen i lærerorganisasjonen Galina Merkulova ble i november valgt inn i styret for FNPR.

Medlem av EI

Dette er saken

25. februar, dagen etter at Russland angrep Ukraina, publiserte Russlands største lærerorganisasjon ESEUR på sine nettsider en uttalelse fra hovedsammenslutningen den er en del av, FNPR. Der ble det gitt sterk støtte til det som ble omtalt som en «operasjon for de-nazifisering».

Støtten ble gjentatt og forsterket i en resolusjon som ble publisert på ESEURs nettsider 16. april. Organisasjonens leder, Galina Merkulova, er medlem av styret i FNPR.

ESEUR er medlem av EI (Education International), fellesorganisasjonen for lærerorganisasjoner verden over.

Utdanningsforbundet har fordømt angrepet på Ukraina, men ikke tatt stilling til spørsmålet om eksklusjon.

Utdanningsforbundet er representert i EI med forbundsleder Steffen Handal som styremedlem og Haldis Holst, som er en av visegeneralsekretærene.

Lærerorganisasjoner i Ukraina, Polen, Litauen og Latvia krever at ESEUR ekskluderes fra EI. Saken skal behandles i et styremøte i EI 25. mai.

Lærerorganisasjonen ESEUR er også medlem av den internasjonale lærerorganisasjonen Education International, og Galina Merkulova står oppført som en av flere nestledere i den europeiske seksjonen. I slutten av mai skal styret i den internasjonale lærerorganisasjonen Education International diskutere framtida for ESEURs medlemskap.

Les også: Ukrainske lærere reagerer på at russerne fortsatt er med i Education International

Utdanningsforbundet er sterkt representert i Education International. UDF-leder Steffen Handal sitter i hovedstyret, og nestleder i UDF Terje Skyvulstad sitter i styret for den europeiske seksjonen. Tidligere nestleder i Utdanningsforbundet Haldis Holst er visegeneralsekretær i Education International.

På nettsida til ESEUR, som vi kom fram til via nettsida til Education International, fant Utdanningsnytt 1. mai-resolusjonen fra FNPR. Her kan vi blant anna lese dette:

«Gjør slutt på ondskapen»

«I dag står det samlede Vesten, under ledelse av USA, i en total hybridkrig mot vårt land, som forsvarer statens frihet og uavhengighet og våre borgeres rett til liv. På ukrainsk territorium gjør våre sønner, ektemenn og brødre ende på den ondskapen som ikke ble gjort ende på av våre fedre og bestefedre i 1945, og som slo ut i full blomst som et resultat av feilene i 90-årene.

De gjør slutt på ondskapen for at ingen skal tørre å skyte på sivilbefolkningen, bombe skoler, forby Pusjkin og Tsjaikovskij, Gogol og Bylgakov og innføre sanksjoner mot vårt fedreland og vårt store folk. Enhver russers borgerplikt i dag er å støtte hæren og vår president i kampen mot nazismen – den forferdeligste smitten fra det 20. århundre. (Oversatt fra russisk av redaksjonen).»

Tidligere støtte

Dette er ikke nye toner fra lærerorganisasjonen. Kort tid etter invasjonen la ESEUR ut denne uttalelsen på sine nettsider: «Føderasjonen av Russlands uavhengige fagforeninger støtter skrittene som er foretatt av presidenten for Den russiske føderasjon, Vladimir Putin, den politiske og militære ledelsen i Russland."

Propaganda

– Den som går inn på ESEUR fra Eis nettside kommer rett til slik propaganda. Er det problematisk?

Utdanningsnytt spør visegeneralsekretær i EI Haldis Holst.

– Vi sensurerer ikke medlemsorganisasjonene, svarer Holst, og fortsetter: – Blir en medlemsorganisasjon anklaget for å ha brutt forpliktelsene de har til å følge EIs verdigrunnlag, skal dette, ifølge vedtektene våre, undersøkes av en ekspert komite som er valgt av verdenskongressen.

– Det er kommet krav om at den russiske organisasjonen blir ekskludert fra EI. Vil det skje?

– Vedtektene til EI krever at eksklusjon eller suspensjon av medlemsorganisasjoner først skal undersøkes av ekspertkomiteen og deretter behandles av styret. Det kreves to tredjedels flertall for å kunne ekskludere. EIs styre skal ha neste møte 24. og 25. mai.

– Galina Merkulova er ikke bare styremedlem i den russiske fellesorganisasjonen for fagforeninger som sender ut krigspropaganda. Hun er også en av mange nestledere for den europeiske seksjonen i EI. Er det problematisk?

– Hun har suspendert seg sjøl fra visepresident vervet i ETUC, den europeiske seksjonen, inntil videre. Det betyr at hun ikke deltar i noen beslutningsprosesser i ETUC eller EI sier Holst og fortsetter:

– Nå har vi tid til å forankre en grundig prosess i organisasjonen. Vi har styremedlemmer fra land som geografisk er svært langt unna denne krigen Europa. Det er derfor viktig for oss å sikre at de har et godt grunnlag for å vurdere situasjonen, avslutter Haldis Holst.

Powered by Labrador CMS