Galina Merkulova er leder for Det fellesrussiske fagforbundet for utdanning, ESEUR. Det var hun også da dette bildet ble tatt under Education Internationals verdenskongress i Brasil i juli 2004.

Ekspertkomiteen i Education International skal granske russisk lærerorganisasjon

Styret i den internasjonale lærerorganisasjonen har vedtatt å vurdere suspensjon av den russiske lærerorganisasjonen ESEUR.

Publisert

Dette skjedde på styremøtet i EI 24. mai. Medlemsorganisasjonene fra Latvia, Slovakia og Tsjekkia hadde alle i brev til styret bedt om at ekspertkomiteen i EI skulle granske om ESEUR tilfredsstilte krava om å være medlem av EI. Bakgrunnen for dette var den sterke støtta til krigen i Ukraina som ESEUR har publisert på sine nettsider. Den ukrainske lærerorganisasjonen har oppfordra EI til å ekskludere ESEUR.

Ifølge visegeneralsekretær i Haldis Holst var det lite diskusjon i styret om å følge oppfordringa fra de tre medlemsorganisasjonene.

Ekspertkomiteen er bedt om å behandle dette som ei hastesak, men det er ikke satt mer presis tidsfrist. EI har ikke nytt styremøte før til høsten.

Ifølge vedtektene kan ikke medlemsorganisasjoner suspenderes eller ekskluderes uten at en ekspertkomité har granska organisasjonen og vurdert om den tilfredsstiller krava for medlemskap. Men styret i EI kan velge å se bort fra det ekspertkomiteen tilrår.

Ekspertkomiteen består av fem medlemmer, en fra hver verdensdel, som alle har sterk fagforeningsbakgrunn.

Leder i Utdanningsforbundet Steffen Handal sitter i styret for Education International, men deltok ikke i dette styremøtet fordi han var opptatt i meklinga i KS-oppgjøret.

Powered by Labrador CMS