Utdanningsforbundets leder Steffen Handal fikk fornyet tillit som styremedlem på verdenskongressen til Education International. Foto: Anne-Kathrine Blyverket/Utdanningsforbundet
Utdanningsforbundets leder Steffen Handal fikk fornyet tillit som styremedlem på verdenskongressen til Education International. Foto: Anne-Kathrine Blyverket/Utdanningsforbundet

Steffen Handal gjenvalgt til EI-styret

På Education Internationals verdenskongress i Bangkok i Thailand ble Steffen Handal gjenvalgt til styret. EI representerer over 400 lærerorganisasjoner i 170 land.

Publisert Sist oppdatert

Steffen Handal har sittet i EIs styre de siste fire årene. Torsdag 26. juli ble han gjenvalgt til styret for fire nye år. Australske Susan Hopgood ble gjenvalgt som president.

Amerikanske David Edwards ble valgt som EIs generalsekretær. Haldis Holst, tidligere nestleder i Utdanningsforbundet, fortsetter som visegeneralsekretær. Hun er tilsatt og var ikke på valg.

Blant temaer Holst har jobbet spesielt med er likestilling og minoriteters rettigheter. Hun har stor tro på fagforeningens rolle i arbeidet med å skape et demokratisk, bærekraftig og inkluderende samfunn og mener menneskerettighetene og barns rett til utdanning må være kjernen i dette arbeidet.


Kamp mot kommersialisering

– Jeg er veldig stolt av og glad for å ha blitt gjenvalgt. Jeg er også stolt av å lede en lærerorganisasjon som prioriterer å bruke tid på internasjonalt arbeid, sier Handal til Utdanning og legger til:

– Å lære av hverandre og utvikle profesjonen på tvers av landegrensene er veldig viktig. Education International har stor betydning for dette arbeidet.

I løpet av sine fire år som styremedlem har Handal erfart at en styreplass i verdensstyret er et betydningsfullt verv som gir en spesielt god mulighet til påvirkning og kontakt internasjonalt.

– Jeg vil bidra til at EI fortsatt skal være en sterk og demokratisk organisasjon for lærerprofesjonen. Vi skal fortsette å arbeide for at alle barn og unge i verden får utdanning av høy kvalitet og at menneskerettighetene blir ivaretatt verden over. Skal vi klare det, må vi bekjempe privatisering og kommersialisering, i og av utdanning, samt kjempe mot dem som vil fremme rasisme, diskriminering, segregering og ekstremisme, sier han.

Selv om utdanning må defineres avhengig av kultur og kontekst i de ulike landene, mener Handal at samarbeidet innad i EI er viktig. Han viser til at Education International blant annet har stått helt sentralt i arbeidet for å gjøre utdanning til et av FNs bærekraftmål.

– Gjennom EI samarbeider over 30 millioner medlemmer organisert i lærerorganisasjoner verden rundt, påpeker Handal.


Seks kvinner inn på de åpne plassene i styret

For første gang i Education Internationals mer enn 25 år lange historie er det nå et flertall av kvinner i styret.

I tillegg til president Susan Hopgood ble det valgt en visepresident fra hver region, ti regionale seter. Det ble i tillegg valgt en representant til fra hver region, og til slutt var det valg på ti åpne seter, som ikke er bundet til regionene. På de åpne plassene ble seks kvinner valgt inn.

Temaer som ble trukket fram og debattert under kongressen var blant annet kommersialisering av utdanning, mangel på demokrati og dekolonialisering samt minoriteters og flyktninger skolesituasjon. Homofiles og transpersoners rettigheter ble også debattert og kvinners og jenters rett til utdanning.

Kongressen i Bangkok varte fra 19. til 26. juli.

Saken er oppdatert 30.07. kl. 12.56 med ytterligere kommentarer fra Steffen Handal.

Powered by Labrador CMS