Ansatte og studenter er uenig om hvor vellykket undervisningen under korona har vært

De ansatte oppgir i større grad enn studentene at den nettbaserte undervisningen har vært preget av gode opplegg, viser en undersøkelse gjort av NIFU blant 22.000 studenter og 4000 faglig ansatte.

Under halvparten av både ansatte og studenter sier at de har fått til gode diskusjoner, men studentene synes dette i enda mindre grad.

– Jeg forventer at universitetene og høyskolene bruker disse funnene til å diskutere med studentene hvordan den digitale undervisningen kan bli bedre både på kort og lang sikt, sier forskning- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) i en pressemelding.

Undersøkelsen er gjort på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. I februar skrev utdanningsnytt om klasseromsledelse som kan bli en utfordring når skolen gjøres heldigital og elevene er hjemme. Plassen for stillhet, småprat og refleksjon er satt under press i den digitale undervisningen, slår Lillian Buus fast.

I undersøkelsen fra NIFU er ansatte og studentene uenige både i hvorvidt undervisningsoppleggene har vært gode, hvor engasjerende det har vært og i hvilken grad studentene har fått muligheten til å gi innspill til forbedringer av den nettbaserte undervisningen.

Studentene opplever i større grad at opptak av forelesninger fungerer godt.

Rapporten viser også at de negative konsekvensene av nedstengningen er større blant ferske forskere og studenter.

Av de 84.445 personene som begynte å studere høsten 2020, er 92,4 prosent fortsatt registrert som studenter våren 2021, viser tall fra NSDs Database for statistikk om høgre utdanning. Tallet er høyere enn det har vært de ti årene – hvor tallet har tallene ligget mellom 91,2 og 92,3 prosent.

Powered by Labrador CMS