Romerikskommune får 3,2 millioner koronakroner

Sju kommuner på Romerike får til sammen ni millioner til digitalundervisning hjemme i forbindelse med koronapandemien. Aller mest får Aurskog-Høland.

– Vi søkte om midler ut fra ut fra kriteriene som Fylkesmannen/Statsforvalteren annonsert de høsten 2020, for å sikre elever digitale læringsverktøy som et beredskapstiltak knyttet til korona. Rundt 1.000 elever manglet én-til-én-dekning. Tidligere har flere elever måtte dele på digitalt utstyr, forteller Grethe Rønning, til Indre Akershus Blad,

Grethe Rønning er kommunalsjef for oppvekst og utdanning i Aurskog-Høland kommune som får Aurskog-Høland 3,2 millioner kroner.

Les også. Erna Solberg mener lærerne har taklet det digitale koronaåret godt

Nytt utstyr og infrastruktur

Da koronaen brøt ut og digital undervisning ble hverdagen for mange norske skoleelever, ble det tydeligere enn noen gang på det er store forskjeller i utstyr, infrastruktur og kompetanse mellom kommuner.

Regjeringen bevilget derfor midler i revidert nasjonalbudsjett for bedre tilrettelegging av digital undervisning, og totalt 81,5 millioner kroner er nå fordelt på 240 kommuner for å bidra til å jevne ut skillet.

– Vi var ikke helt i mål med å skaffe dette utstyret til alle, menn takket være disse får vi kjøpt inn det vi mangler. Deler av midlene skal også gå til å dekke noen utgifter til infrastruktur, slik at de elevene som mangler det får nødvendig nettilgang, forteller Grethe Rønning til Indre Akershus Blad.

Dette får kommunene på Romerike fra tilskuddspotten:

Aurskog-Høland: 3.215.000 kr.

Eidsvoll: 872.000 kr.

Lillestrøm: 2.011.500 kr.

Lørenskog: 750.000 kr.

Nannestad: 440.000 kr.

Nittedal: 1.250.000 kr.

Ullensaker: 480.000 kr.

Powered by Labrador CMS