Tre måter å gjennomføre digital undervisning på

Debatt: Det kan være vanskelig å tilrettelegge for best mulig digital undervisning. Her er tre muligheter – med fordeler og ulemper.

Publisert

1. Følge vanlig timeplan og ha vanlig skoledag

Elevene møtes på Teams, Meet, Zoom etc. til hver time og jobber som om det er en vanlig skoledag.

Fordeler:

Det krever ikke særlig planlegging. Lærerne følger vanlige timeplan og sitt normale skjema. Elevene kjenner godt til timeplanen og hvilket fag de har til hvilket tidspunkt.

Ulemper:

La meg slå fast at det er mange ulemper ved denne metoden. Elevene bruker mye tid på oppstart, gjøre klar, sjekke mikrofon og kamera. Lærerne starter fra begynnelsen på hver time, og må sjekke hvem som er der og om alle kan høre.

Elevene blir sittende for lenge på stolen foran skjermen. Først skal de møte klassen til time, så skal de arbeide med faget – noe som ofte også gjøres på skjerm.

Det er dårlig utnyttelse av tiden, og elevene ender med lite arbeidstid. Det blir mye venting ved slik digital undervisning.

Vi må huske at elevene er hjemme sammen med foreldre i en hverdag som er helt annerledes enn i skolen. Det er behov for langt flere pauser og mer tid.

2. Å arrangere fagdager

Dette er helt klart en av mine favoritter.

Her blir dagene delt ut mellom fag/lærere. Én lærer har som utgangspunkt ansvaret for én dag. Én lærer kan godt være ansvarlig for to klasser på en dag.

Man kan for eksempel møte den ene klassen 08.30-09.00 og den andre klassen fra 09.15-09.45. I mellomtiden har elevene arbeidstid og friminutt.

Man kan legge opp til et møtepunkt for spørsmål fra klokken 10 til 11 for begge klasser, eller dele tiden slik at hver klasse får en halvtime hver.

Etter lunsj kan man møtes for å ha samling og for eksempel gruppearbeid.

Slik la vi opp dagen:

09.00-09.45: Morgenmøte med mellomtrinn
10.00-10.45: Morgenmøte med ungdomstrinn
12.00-13.00: Fellesmøte med spørsmålsrunde
13.00-13.30: Oppsummering for mellomtrinn
14.00-14.30: Oppsummering for ungdomstrinn

En lærer i et mindre fag i flere klasser kan spille inn en video med ukens aktivitet som elevene ser når det passer dem. For eksempel kan læreren i kunst og håndverk legge ut en aktivitet som elevene selv planlegger og gjennomfører i løpet av uken. En mulighet er også at elevene starter hver morgen med ukens kreativitets- eller bevegelsesaktivitet.

Fordeler:

Man kan tilrettelegge hvor lenge klassen sitter ved skjermen, hvor lenge det er fellestid, gruppearbeid og individuell tid.

Som utgangspunkt møter elevene 1–2 ganger om dagen i fellesmøte. Dessuten har de for eksempel spørretid hvor læreren er til rådighet, de kan ha gruppearbeid eller kun med én annen elev eller individuelt arbeid.

Tiden blir mye mer effektiv utenfor fellesmøtene. Elevene blir ikke sittende stille så lenge.

Ulemper:

Det kan være vanskelig å koordinere med mange lærere og klasser. Hvilken lærere har hvilken klasse, og når?

De små fagene kan føle seg litt nedprioritert.

3. Bruke ukeplan

Her får elevene en ukeplan med ukens aktiviteter. De velger selv når de skal gjøre oppgavene. Det er en fordel av det er valgmuligheter: «Du skal løse én av tre oppgaver».

Elevene har felles møtetid med lærerne, men ikke hele tiden som hvis man følger vanlig timeplan og undervisning.

Lærerne oppretter en ukeplan og skriver en eller flere aktiviteter som passer til fagets omfang i løpet av en uke. Husk å skru ned ambisjonsnivået!

Dersom en aktivitet trenger en introduksjon, kan det gjøres i et fellesmøte, eller i en video som er tatt opp på forhånd. Denne løsningen kan ses på som en kombinasjon av de forrige.

Den enkleste måten er at lærerne legger møtetid med klassene i en felles tidsplan, slik at man kan se når de andre lærerne møter klassene. Det gir bedre oversikt.

Fordeler:

Man trenger ikke organisere et nytt skjema for lærerne.

Elevene får mindre skjermtid. Der blir mer fleksibilitet. Elevene arbeider ut fra egen motivasjon. De kan se instruksjonsvideoer i eget tempo, og de kan gjenta dem ved behov.

Ulemper:

Elevene har mer fleksibel tid, noe som kan være vanskelig å styre. Elevene må vente på hjelp hvis de jobbet med et fag hvor det samme dag ikke er spørretid for dette faget.

Dette blogginnlegget er først publisert på folkeskolen.dk Red.

Powered by Labrador CMS