Profesjonene må yte motstand mot forsøk på indoktrinering og la etikken vise veien.

Yrkesetikken verner demokratiet

Debatt: Når myndighetene gjør «nødvendige endringer» i læreplanene med begrunnelsen i en «ekstraordinær situasjon», må profesjonene yte motstand og la yrkesetikken lede veien.

Publisert Sist oppdatert

I Aftenposten 19. mars kunne vi lese om hvordan russiske myndigheter har endret innholdet i læreplanene. Disse endringene omfatter 17 millioner elever. Etter invasjonen av Ukraina fikk de russiske lærerne et pålegg om å gjennomføre «ekstra patriotisk utdannelse» som skulle være fullført innen 15. mars, altså tre uker etter starten på Russlands aggresjonskrig. I denne undervisningen skal blant annet «den mentale og åndelige krigen mot Vesten og Ukraina» vektlegges.

Denne bruken av undervisning for å legitimere en ulovlig krig har alle kjennetegnene til totalitære styrers bruk av undervisning for å spre politisk propaganda. Formålet er opplagt: Indoktrinering av de yngste inn i Putins fordreide virkelighetsoppfattelse, forankret i nasjonalisme og reinspikka fascisme – tanker som satt ut i praksis leder til tyranni. Utdanningsforbundet fordømmer på det sterkeste disse handlingene som gir klare assosiasjoner til Europa på 1930- og 1940-tallet

20. mars 1942 – 80 år tidligere – kulminerte «lærerstriden» i det okkuperte Norge i arrestasjonen av rundt 1100 lærere der over 600 ble sendt til tvangsarbeid i Finnmark. Årsaken til arrestasjonene var lærernes kollektive motstand mot forsøket på nazifiseringen av undervisningen. Lærerne ville fortsette å gi elevene sannferdig kunnskap om verden, og nektet å gjøre undervisningen til en arena for løgn og nazistisk propaganda.

Lærernes mot i møte med den tyske overmakten bidro dermed til å verne flere årskull mot nazistenes forsøk på indoktrinering i klasserommene. Integriteten lærerne viste under krigsårene er forbilledlig og noe som gjør oss lærere og barnehagelærere stolte av profesjonen vår. Samtidig gjør den oss bevisste vårt ansvar i egen samtid.

I Timothy Snyders glitrende bok «Om tyranni – 20 ting vi kan lære av det 20. århundre» gir han, med Stalins og Hitlers totalitære regimer som bakteppe, råd til medborgere i møte med tyrannier. Råd nummer fem er «husk yrkesetikken». For når politiske ledere lefler med tyranniet, blir den profesjonelle forpliktelsen til å vise nettopp mot og integritet en viktig motvekt. Hvis et profesjonsfellesskap tenker på seg selv som en gruppe med felles interesser, med en tydelig etisk forankring som de til enhver tid er forpliktet til å følge, kan de finne trygghet i felleskapet og vinne innflytelse.

Når myndighetene gjør «nødvendige endringer» i læreplanene med begrunnelsen i en «ekstraordinær situasjon» som i tilfellet Russland, må profesjonene yte motstand og la yrkesetikken lede veien. Som Snyder skriver, kunne ikke nazistene få total kontroll over det tyske samfunnet uten å vinne kontroll over profesjonene. Dette gjelder profesjonene til leger og advokater. Dette gjelder for lærere og barnehagelærere. Dette gjelder oss alle. Det er derfor vi i Utdanningsforbundet ser på med stor bekymring at russiske lærerorganisasjoner raskt støttet invasjonen, og på den måten bidro til å legitimere en krig som allerede har ledet til stor og unødvendig lidelse.

Les også: Russisk lærerorganisasjon formidler ny støtteerklæring til krigen

Som en ansvarlig fagforening har Utdanningsforbundet derfor vært med på å utarbeide «Lærerprofesjonens etiske plattform». Med utgangspunkt i prinsipper om blant annet menneskerettigheter og profesjonell integritet forplikter alle lærere, barnehagelærere og ledere i barnehage og skole seg til å stille seg bak innholdet i plattformen. Dokumentet virker som en garantist for vår yrkesetikk – både i hverdagen, men også under ekstraordinære omstendigheter når det kan være fristende å følge myndighetenes pålegg om uforbeholden lojalitet.

Vi i Utdanningsforbundet er innstilt på å bidra til å verne om denne yrkesetikken. Utdanningsforbundet er en politisk organisasjon selv om den er partipolitisk uavhengig. Våre forpliktelser dreier seg blant annet om hvordan vi forholder oss til makt og hvordan makten skal fordeles. Vi finner støtte og inspirasjon i modige lærere som har gått foran, i fellesskapet i organisasjonen og i vår etiske plattform. Det handler om anstendighet i yrkesutøvelsen.

Snyder er tydelig på at historien ikke gjentar seg, men at den rimer: Vi kan lære av historien og unngå å gjøre å samme feil som de før oss. For valgene vi tar – kollektivt og individuelt – har betydning for hvor verden går videre. Dette kan være vanskelig å huske, spesielt når krigen raser, despoter tar makten og vi søker trygghet og forutsigbarhet. Vi i Utdanningsforbundet er bevisst vår rolle i vår egen samtid og vil gjennom vårt vern av yrkesetikken bidra til at vi ikke opplever uønskede gjentakelser fra fortiden.

I Norge har vi fortsatt et velfungerende demokrati, og vi er ikke redde for at Norge skal gli inn i tyranniet. En av årsakene til dette er at vi har et samfunn med høy demokratisk bevissthet. En viktig del av dette er at vi har ansvarlige fagforeninger som kjemper for sine medlemmers rettigheter, men som også er innstilt på å ta sitt ansvar gjennom vern av yrkesetikken. Utdanningsforbundet er en slik organisasjon og vi er klare på å fortsette å yte vår skjerv for å bevare og videreutvikle demokratiet.

Powered by Labrador CMS