Både faglig svake og sterke elever får bedre resultater av økt undervisning, viser dansk forskning. Arkivfoto: Utdanning

Flere skoletimer førte til bedre karakterer

To timer mer ukentlig undervisning med morsmål eller matematikk førte i snitt til nesten en halv karakter høyere i faget på slutten av skoleløpet, viser dansk forskning.

Publisert

Det kan lønne seg å tilby elever flere undervisningstimer i primærfagene matematikk og dansk. Flere undervisningstimer i disse fagene førte til markant bedre resultater på avgangsprøvene i 9. klasse, viser ny, dansk forskning, ifølge den danske avisen Politiken.

Forskere har undersøkt langtidseffektene av å tilby flere undervisningstimer i disse fagene. Resultatene viser at både faglig svake og sterke elever får bedre resultater av økt undervisning. Det er særlig elevene som har lavt utdannede foreldre som får mest igjen for mer undervisning.

 

Nesten en halv karakter høyere

De danske forskerne har sett på effekten av både en og to timers økt undervisning ukentlig i disse fagene gjennom hele grunnskoleløpet. En time mer i uken gjennom skoleløpet førte i snitt til 0,21 høyere karakter i faget i 9. klasse, mens to timer mer i uken førte til en økning på 0,42 såkalte «karakterpoints».

– Effekten er statistisk sett meget sterk og signifikant, så vi kan med stor sikkerhet si at flere timer gavner elevene, sier forsker Eskil Heinesen ifølge Politiken. Han er økonom og forskningsleder ved Rockwool Fondets forskningsenhet.

I den danske folkeskolen brukes for øvrig en syvtrinnskarakterskala, som du kan lese mer om her.

Samtidig er ikke danske forskere samstemte om effekten av flere undervisningstimer.

Pedagogikkprofessor Peter Allerup ved Aarhus Universitet sier at antall undervisningstimer ikke har noen effekt på elevers prestasjoner. Han viser til de internasjonale undersøkelsene PIRLS og TIMSS.

 

Debatt om undervisningstimer

Forskningsresultatene føyer seg inn i en debatt i Danmark om antall undervisningstimer i skolen.

Regjeringen vil forkorte skoleuken med 1,8 timer, men møter motstand fra Sosialistisk Folkeparti og Danmarks Lærerforening, ifølge den danske avisen Jyllands-Posten.

 

Powered by Labrador CMS