Det ble for mye skjermtid på elevene under koronaepidemien, ifølge en dansk rapport.

Forskning: For mye skjermtid i skolens regi under korona

Skolen la opp til for få aktiviteter hvor elevene måtte bevege seg bort fra skjermen, slår en dansk undersøkelse fast.

Publisert

Mens alle danske skoler var stengt, sendte en forskergruppe et spørreskjema til elever og foreldre i seks kommuner. Den ble sendt ut av en gruppe forskere ved Aarhus Universitet og Syddansk Universitet. Målet var å finne ut hvordan foreldre og elever har opplevd skolearbeidet under koronakrisen i Danmark. Forskerne er kritiske til at det var få aktiviteter hvor elevene måtte bevege seg bort fra PC-skjermen, ifølge rapporten «Nødundervisning under coronakrisen - Et elev- og forældreperspektiv».

– Det er også bemerkelsesverdig at undervisningen i beskjedent omfang handlet om koronakrisen samfunnet var midt oppe i, skriver forfatterne av rapporten.

Forskerne mener at, hvis liknende situasjoner skal oppstå, er det viktig å forsøke å variere undervisningen, sørge for bedre samarbeid mellom elevene, sette dem i gang med aktiviteter som ikke er skjermbunden og undervisningen bør tematiseres mot opplevelsen av en slik krise.

Sverige: Lærerne hadde flere undervisningstimer i koronatiden

– Undervisningen bør tematiseres mot krisen og på hvilken måte den rammer deler av samfunnet, slår rapporten fast.

Det samlede bildet av undervisningen er at alle parter gjorde en solid og god innsats. 40 prosent av elevene og foreldrene sier at de la planer for skolearbeidet hjemme hver dag, men det var like mange som sa at de ikke gjorde det. Ifølge mange elever var det god støtte fra lærerne: Over 60 prosent sier at lærerne hadde planer for dem hver dag, og 80 prosent sier at de vet hva lærerne forventet at de skulle gjøre.

Et flertall av elevene opplevede at lærerne var oppmerksomme på både skolearbeidet og hvordan de hadde det, og nesten 80 prosent sier at de følte seg som en del av et fellesskap.

8 av 10 elever hadde kontakt med klassekamerater en eller flere ganger i uken. Kun en tredel sier at de hadde kontakt med læreren hver dag, mens halvparten sier at de ikke hadde kontakt med læreren i det hele tatt. På den annen side svarte over halvparten av elevene at de kunne få hjelp av en lærer hvis de trengte det.

Godt tips! Slik skaper du spennende hjemmeundervisning

– Selv om situasjonen er overveiende positiv, er det viktig å være oppmerksomme på det mindretall av elever som sier at de ikke kunne få hjelp hjemme. Det utgjør rundt 10 prosent av elevene, skriver forfatterne av rapporten.

Powered by Labrador CMS