Skolestart under pandemien:
– Utdanning for alle, alltid og overalt

Debatt. De første dagene i et nytt skoleår er en dag for å se framover, ofte med en blanding av glede og nervøsitet for det nye året.

Publisert Sist oppdatert

Covid-19-pandemien gjorde at skolene plutselig stengte, så skolestarten denne høsten blir ekstra viktig. Nordiske barn er blant de heldige, mens mange barn i verden møter stengte skoler.

I april ble 1,6 milliarder barn og unge, rundt 90 prosent av verdens skoleelever og studenter, bedt om å holde seg hjemme på grunn av tiltak for å begrense spredningen av covid-19. I tillegg var det 250 millioner barn som ikke var på skolen før pandemien. Dystre økonomiske nedgangstider over hele verden og økende fattigdom som følge av pandemien kan tvinge nesten 10 millioner barn bort fra skolen før året er omme, mens flere millioner vil komme på etterskudd i skolegangen. Stengte skoler betyr også stengte skolekantiner, og nesten 350 millioner barn mister dermed sitt eneste varme måltid i løpet av dagen.

Les også: Redd Barna frykter for skolegangen etter koronakrisen

Rammer de sårbare

Avbrudd i skolegangen får alvorlige konsekvenser på lang sikt, særlig for noen av de mest sårbare gruppene, som jenter, flyktninger, fordrevne og migrerende barn og personer med nedsatt funksjonsevne. For dem er utdanning ofte det som faktisk redder livet deres. Det globale fondet for utdanning i kriser, Education Cannot Wait, er støttet av alle de nordiske landene og gir kriserammede barn tilgang til utdanning. I tillegg gjør Unesco, Unicef, Verdensbanken og Det globale partnerskapet for utdanning et betydelig arbeid for denne saken.

Vi må sørge for at utdanningsmulighetene er like og inkluderende. Særlig for jenter, som har dobbelt så høy risiko for å miste skolegang i og etter konfliktsituasjoner, og som i større grad enn gutter hindres i å ta utdanning. Når skolene er stengt, er jentene mer utsatt for vold i hjemmet, barneekteskap, tvangsekteskap og tenåringsgraviditet. Derfor er det spesielt viktig å sørge for at jentene kommer tilbake til skolen når den åpner igjen.

Les også: FN-rapport: 260 millioner barn mangler undervisning

Digitale løsninger

Grunnleggende tjenester som rennende vann og gode sanitærforhold spiller en viktig rolle i å sørge for en trygg gjenåpning. Vi må også tenke nytt når det gjelder læremetoder, inkludert nettlæring. I dag mangler nesten halvparten av verdens befolkning tilgang til internett. V

Vi må sørge for at utdanningsmulighetene er like og inkluderende

i trenger digitale løsninger og bedre tilgang for å nå ut til hvert eneste barn. Det er i de minst utviklede landene, særlig i landene sør for Sahara og i Sør-Asia, at flest mennesker mangler internettilgang. Vi er glad for Unicefs initiativ om å få 500 millioner barn med på digital læring innen utgangen av neste år og 3,5 milliarder barn innen 2030, i tillegg til å få hver eneste skole i verden koblet til internett. Dette vil bli en kjempeutfordring, hvor ingen bør bli hengende etter.

Penger til utdanning

I disse vanskelige tider er det viktig å sikre at det settes av midler til utdanning gjennom covid-19-krisen, og om mulig øke offentlige utgifter til utdanning for å sørge for at alle barn har fri adgang til kvalitetsutdanning innen 2030, i tråd med FNs bærekraftsmål. Vi i Norden vil fortsatt forplikte oss til å finansiere utdanning gjennom utviklingssamarbeid.

I verden i dag er utdanning helt avgjørende, uansett hvor man kommer fra. Å investere i utdanning er å investere i likestilte, fredelige og økonomisk konkurransedyktige samfunn. Vi, de nordiske ministrene, tror på utdanning for alle, alltid og overalt.

Nå er det skoletid!

Powered by Labrador CMS