Clemens Saers

Menneskerettighets-domstolen sier nei til Clemens Saers

Den voldsutsatte Oslo-læreren Clemens Saers har fått saken sin mot Norge avslått av Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg.

Rettelse: I den opprinnelige versjonen av denne artikkelen het det at EMD begrunnet avslaget med en tidsfrist på seks måneder. Det stemmer ikke. Denne tidsfristen var ikke utløpt.

Saers fikk livsvarige skader da han ble angrepet av en 18 år gammel elev som forsøkte å ta seg inn i klasserommet hans på Oslo handelsgymnasium i mai 2014. Etter å ha tapt i to rettsinstanser anket han saken til Høyesterett. Anken ble avvist i mars i år.

Lektoren valgte deretter å klage Norge inn for EMD. Klagen gjaldt statens positive forpliktelser etter Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) for å sikre ham mot angrep da han var på jobb som lærer.

Domstolen i Strasbourg besluttet nylig å avslå saken.

– Dessverre ville ikke EMD ta opp saken til behandling, så læreres rettsvern har klare mangler også i Norge, skriver hans advokat John Christian Elden i en tekstmelding til NTB.

Simon Malkenes: – Saers-saken kan bli en symbolsak om urett mot lærere

Sears påberopte seg brudd på EMK artikkel 3 som forbyr tortur umenneskelig og nedverdigende behandling. Subsidiært ble brudd på artikkel 8 om rett til privatliv påberopt.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS