Den voldsrammede læreren Clemens Saers har bestemt seg for å forsøke å få saken sin opp i Høyesterett.

Clemens Saers vil ta saken til Høyesterett

Den voldsrammede læreren Clemens Saers har bestemt seg for å forsøke å få saken sin opp i Høyesterett. Han har tidligere tapt både i tingretten og i lagmannsretten.

Publisert Sist oppdatert

På sin hjemmeside skriver Saers: «Jeg har vært igjennom to rettssaker i forbindelse med den skade jeg ble påført av fem elever som angrep meg i mai 2014.»

I den første rettsrunden i tingretten ble gjerningsmannen dømt til seks måneders betinget fengsel. Saers fikk også medhold i at kommunen ved skoleledelsen hadde opptrådt kritikkverdig, blant annet fordi de burde ha informert alle lærerne om at det var en potensielt farlig elev ved skolen.

Tingretten frifant allikevel Oslo kommune fordi de ikke vurderte de kritikkverdige forholdene som grov uaktsomhet eller sterkt klanderverdig.

I Borgarting lagmannsrett falt retten ned på den samme konklusjonen og Saers må dekke kommunens utlegg på 193.675 kr i lagmannsretten.

På sin hjemmeside skriver han at han har tapt totalt 1.521.925 kroner etter de to rettsrundene. Nå ber han om ytterligere støtte til å ta saken til Høyesterett.

– Jeg går nå videre til Høyesterett. Jeg skifter juridisk mannskap. Det er to hinder som står igjen. Å få prøvd saken min i Høyesterett og deretter å vinne saken i Høyesterett. Hvis jeg ikke prøver saken med topp juridisk kompetanse, har alle lærere i hele landet tapt stort, skriver han.

– Vinner jeg i Høyesterett får det ringvirkninger, ikke bare for lærere, men for alle offentlig ansatte i landet.

Etter hendelsen i mai 2014 ble Clemens Saers erklært 25 prosent ufør. I dag er hanpensjonist.

Powered by Labrador CMS