Byrådet mener forslaget til ny finansieringsmodell for videregående skole i Oslo vil være bra både for de mest og minst populære skolene. Foto: Sonja Holterman

– Skolene får råd til å ha færre elever i klassene

Byrådet i Oslo vil gi videregående skoler penger etter antall klasser, og ikke bare per elev. – Bra, mener byrådssekretær Tarjei Helland.

Publisert Sist oppdatert

– Vi ønsker at omtrent 60 prosent av pengene fordeles etter klasser og rundt 40 prosent etter antall elever. Finansieringen skal ligge i det som er kostnadsdrivende, å opprette og drive klasser, sier Tarjei Helland, byrådssekretær i Oslo.

I dag følger pengene bare elevene, og dersom eleven slutter i løpet av skoleåret, forsvinner pengene.

– De skolene som i dag har få primærsøkere og som har mange elever med dårlige karakterer fra grunnskolen, vil få mer penger til å følge opp elevene. Det er helt nødvendig for å øke gjennomføringen, sier Helland.

I tillegg tror han det nye systemet vil føre til færre elever i klassene.

– De skolene som i dag har mange søkere og ofte veldig overfylte klasser, vil kunne få mindre klasser. Det tror jeg mange elever og foreldre er glade for.

– Kutt i budsjettet tre ganger i året

I dag mister skolene penger dersom elever slutter i løpet av skoleåret.

– På slutten av året har enkelte Oslo-skoler fått kuttet budsjettet med over tre millioner kroner, sier Helland.

– De mest populære skolene har en høy gjennomføringsprosent, mens de med færrest søkere har lavere. Det vil si at skolene som allerede sliter, får det enda vanskeligere, sier byrådssekretæren i Oslo.

Byrådet har evaluert dagens ordning, og Helland ble overrasket over funnene. – Vi visste at dagens modell hadde noen svakheter, men da vi undersøkte det, ble vi sjokkert. For enkelte rektorer er det nesten umulig å drive skole med dagens ordning, sier Helland.

– Lønna er lik, selv om det er få elever i klassen

I skolebudsjettet er det lærernes lønn som er den største utgiften. Denne utgiften er konstant, selv om flere av elevene i klassen slutter i løpet av året. Men tilskuddet fra kommunen forsvinner med elevene.

– Klassen må fortsatt ha en lærer, og læreren må ha lønn. Så da må rektor finne andre steder å spare penger, sier Helland.

Det er blant annet dette som har ført til at enkelte videregående skoler i Oslo har få søkere, de havner nederst både når det gjelder antall søkere og gjennomføringsprosent.

– Disse skolene har elever med svake karakterer, og trenger ressurser til å få hjulpet elevene gjennom videregående, sier Helland. Forslaget fra byrådet vil bli behandlet og stemt over i bystyret i Oslo i løpet av høsten.

– Saken kommer opp etter valget, sier Helland.

Tommel opp fra Utdanningsforbundet

Leder for Utdanningsforbundet i Oslo, Aina Skjefstad Andersen, er fornøyd med endringen:

– Det er bra at byrådet nå tar tak i de utfordringene som finnes med dagens system, sier hun.

Powered by Labrador CMS