Fordi kommunen selv må bidra med egne midler, taper Oslo kommune på det nye tilskuddet til grunnskolene.

Oslo kommune taper på ny tilskuddsordning

Den nye tilskuddsordningen til grunnskoler gir 72 millioner kroner ekstra til grunnskolene i Oslo. Men reelt sett taper Oslo kommune på dette tilskuddet. Grunnen er at kommunen selv må bidra med 88 millioner kroner.

Publisert Sist oppdatert

I regjeringens tilleggsproposisjon til statsbudsjettet for 2022 er det foreslått et nytt tilskudd som fordeler 500.000 kroner til hver grunnskole. Fra regjeringens side er dette ment å være et varig tilskudd for å forhindre nedlegging av skoler.

Pengene settes dermed av i de årlige statsbudsjettene, men midlene er ikke øremerket.

Tilskuddet til grunnskolene var et løfte som finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) kom med da Hurdalsplattformen ble lagt fram. Til sammen er tilskuddet for 2022 på 1,25 milliarder kroner.

Men fordi tilskuddet finansieres gjennom en tilsvarende reduksjon av innbyggertilskuddet, taper kommunene. Og Oslo kommune som har nesten 13 prosent av innbyggerne i landet, taper spesielt mye. Oslo kommune blir trukket for 161 millioner kroner, viser budsjettforslaget.

Men med sine 145 grunnskoler, får kommunen altså et tilskudd på 72,5 millioner, men må samtidig bidra med 88,5 millioner kroner netto til ordningen.

Les også: Byrådet plusser på 72 millioner kroner til Oslo grunnskoler neste år

De 88,5 millionene er penger Oslo kommune må finne inndekning for, men inndekningen skjer via de frie midlene, altså midler som ikke er øremerket til andre formål.

De ekstra pengene kommer etter at Støre-regjeringen har foreslått å øke overføringene til Oslo i sitt forslag til statsbudsjett. Ifølge pressemeldingen fra kommunen har de frie inntektene fra staten økt med 450 millioner i 2022 og 370 millioner for hvert av de påfølgende årene.

«Selv om anslag for lønns- og prisvekst i 2022 gir en reduksjon på 85 millioner, gir dette et viktig løft for det økonomiske handlingsrommet til Oslo kommune neste år», heter det i pressemeldingen.

Satsingen på grunnskolene i Oslo skjer delvis gjennom økte basisbeløp til skolene og delvis gjennom å øke tildelingen til noen skoler ut fra sosiodemografiske kriterier, viser tilleggsproposisjonen som Oslo kommune har lagt fram.

Powered by Labrador CMS