Ved alle de 19 skolene i kommunen har de ansatte med annen høyere utdanning enn lærer. Mange er barnevernspedagoger. Også her ved Lunde barneskole. Foto: Bitjungle, Wikimedia Commons

Skien gjør helomvending - de vil beholde miljøterapeutene i skolen

Rådmannen i Skien foreslo å kutte i skolebudsjettet ved å fjerne miljøterapeutene ved alle skolene i Skien. Nå har politikerne gjort helomvending og innstiller ovenfor bystyret at ordningen skal fortsette.

Publisert Sist oppdatert

I forrige uke hadde formannskapet i Skien møte, da ble rådmannens forslag stemt ned og innstillingen i budsjettet er at alle de 22 miljøterapeutene skal få fortsette i skolen. Det endelige budsjettet skal behandles av bystyret den 13. desember.

Ved å kutte stillingene til miljøterapeutene kunne det spares 5,9 millioner kroner i 2020 og 12 millioner kroner året etter.

Rektorer imot kuttet

Et samlet rektor-kollegie i byen har også vært imot å kutte ut miljøterapeutene. Ungdomsskolerektor Sten Rune Sannerholt er en av dem.

– Miljøterapeuten er den personen på skolen jeg ikke vil være foruten. Jeg er så fornøyd med både stillingen og den som har den! Sier han til bladet Fri Fagbevegelse.

Han mener sannsynligheten er stor for at miljøterapeuter forebygger elevers skolefrafall.

22 miljøterapeuter

Skien har i en årrekke hatt miljøterapeuter ved alle skolene i kommunen. Forlaget om å kutte ut ordningen har møtt massiv motstand fra både elever, lærere og nå også politikerne.

En miljøterapeut har minimum en bachelor og er ofte en vernepleier, sosionom eller barnevernspedagog.

Alle skolene i kommunen har minst én, noen få har to. Til sammen er det 22 miljøterapeuter ved de 19 skolene. En miljøterapeut koster om lag 115 000 kroner mer i året enn hva en assistent ville ha kostet, opplyser rådgiver Heidi Roheim i Skien kommune. Det vil si at Skien kommune bruker om lag 2,5 millioner kroner på å ha høyskoleutdannende miljøterapeuter i skolen.

Powered by Labrador CMS