Er sjansen for å få en sekser dobbelt så stor ved kast av to terninger, enn om man bare kaster én? Ill.foto: Pixabay.
Er sjansen for å få en sekser dobbelt så stor ved kast av to terninger, enn om man bare kaster én? Ill.foto: Pixabay.

Viktig og nyttig om sannsynlighet og kombinatorikk

Bokmelding: Dybdeforståelse er langt viktigere enn formelpugging, ifølge forfatterne av denne boka.

Publisert

Denne boka inneholder svært mange viktige momenter i tilknytning til undervisning i sannsynlighet og kombinatorikk og sammenhengen mellom de to. Den henvender seg til alle som arbeider med undervisning i sannsynlighet, som lærere, lærerutdannere, lærerstudenter og forskere.

Boka inneholder en lang rekke eksempler, oppgaver og problemstillinger.

Forfatterne holder seg ikke bare til «vanlige» forklaringer og løsningsforslag, men har innfallsvinkler som ofte er annerledes, godt formulert og enkle å forstå. Vi får gode alternative løsningsforslag og forklaringer.

Bokomtale

Hva er sjansen for det?
Sannsynlighet i skolen.

Av Annette Hessen Gjerke og
Elisabeta Eriksen

Universitetsforlaget 2019

146 sider

I starten presenteres vi for spørsmålet om hvor mange ulike kjennetegn på biler som kan lages ved hjelp av mulige sammensetninger av to bokstaver valgt fra alle bokstaver i alfabetet, og sifrene fra 0 til 9. Det problemet egner seg både for gjetting og forsøk på beregninger. Til slutt i kapitlet presenteres en overbevisende løsningsmetode.

I boka er det en lang rekke interessante aktiviteter som kan prøves ut sammen med elever. I begynnelsen av kapitel 2 blir vi spurt om det er dobbelt så stor sjanse for å få en sekser ved kast av to terninger, enn hvis man bare kaster én. På slutten av kapitlet argumenteres det overbevisende om hvorfor det ikke kan være slik. På side 49 overlates det til leseren å finne ut hvor mye større sjansen egentlig er.

Et vesentlig poeng er at problemer presenteres, og leseren utfordres til å finne løsninger. Så følger gjerne relevante beskrivelser som gjør det enklere å oppnå en dyp grunnforståelse, noe som jo er svært viktig for dem som skal undervise i temaet. Til slutt gis løsninger på problemene. Mange, både lærere og lærerstudenter, vil utvilsomt få aha-opplevelser.

Boka legger opp til stor grad av dybdeforståelse; formler skal utvikles – ikke pugges. I stedet baserer boka seg på subjektive, empiriske og teoretiske tilnærminger, som utvilsomt vil hjelpe læreren til å få elevene til å utvikle en dypere forståelse for sannsynlighet.

Boka er delt i to hoveddeler. Del 1 er bygget opp rundt de matematikkfaglige sidene ved sannsynlighet, slik de kan forstås og jobbes med i grunnskolen. Det gis tips og råd til hvordan vi som lærere kan hjelpe elevene til å utvikle «en ny type kunnskap» for lettere å kunne resonnere om sannsynlighet.

I del 2 tas vi med inn i klasserommet, der vi får presentert en rekke gode eksempler med interessante elevsvar. Rammeverket SOLO (Structure of the Observed Learning Outcome) brukes aktivt for å kunne få et best mulig bilde av elevenes forståelse.

Boka er forskningsbasert og har en imponerende referanseliste. Dette gjør det enkelt å bevege seg inn i forskningsverdenen for spesielt interesserte. Også et meget godt stikkordregister er det grunn til å nevne. Det gjør det enkelt å finne fram til definisjon av begreper og til innhold man ønsker å se nærmere på.

Boka er velskrevet, innholdsrik og lettlest, og den får mine aller beste anbefalinger. I tillegg til at boka uten tvil vil bli benyttet i matematikkundervisning ved lærerutdanningsinstitusjoner, bør den også finnes i hylla til matematikklærere i skolen, inkludert videregående.

Powered by Labrador CMS