Påtroppende leder i Elevorganisasjonen i Oslo, Hannah Skare Myklebust, fikk mandat til å jobbe for å endre Oslos inntaksmodell.

Elevorganisasjonen i Oslo vil skifte ut «fritt skolevalg» med blandingsmodellen

Med to tredjedels flertall vedtok Elevorganisasjonen i Oslo at de vil endre inntaksmodell i videregående. Oslo SV og Oslo Ap får støtte til blandingsmodellen.

Publisert

Torsdag 3. juni arrangerte representantskapet i Elevorganisasjonen i Oslo debatt om å endre inntaksmodell til de videregående skolene fra «fritt skolevalg» til den såkalte blandingsmodellen som byråd Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) har foreslått.

– Debatten på vårt representantskapsmøte varte i to timer. Den endte med to tredjedels flertall for å endre dagens modell til en blandingsmodell, sier Hannah Skare Myklebust til Utdanningsnytt.

– Da Elevorganisasjonen i Oslo avholdt sitt årsmøte i slutten av mars var det ikke flertall verken for blandingsmodellen eller dagens «fritt skolevalg». Hva har skjedd i etterkant av årsmøtet?

– Det stemmer at det ikke var flertall for noen av modellene på årsmøtet i mars. Mange argumenterte for å endre dagens karakterbaserte opptak. Men bare rundt halvparten stemte for å gjøre det. Og skal Elevorganisasjonen i Oslo endre vår politikk, da kreves det to tredjedels flertall.

Vedtaket om blandingsmodell

  • Elevorganisasjonen i Oslo ønsker seg en inntaksmodell som baserer seg på at en del av plassene til studiespesialiserende linjer blir gitt til dem med høyeste grunnskolepoeng, og en del av plassene fordeles på elever fra ulike karakterintervaller.

Vedtatt på representantskapsmøtet til Elevorganisasjonen i Oslo 3. juni.

Myklebust sier at debatten på representantskapsmøtet var veldig god og hun tror det medvirket.

– I forkant av representantskapsmøtet 3. juni var det dessuten en bedre saksbehandling og bedre tilgjengelig informasjon til elevene. Det at debatten ble så god, bidro nok også til at voteringen endte med to tredjedels flertall for å endre dagens karakterbaserte inntak, sier hun.

Fikk ikke flertall på årsmøtet

I midten av mars arrangerte Oslo SV en paneldebatt om ny inntaksordning. Med i debatten var blant annet Myklebust og Therese Tynnes Fagerhaug, leder i Utdanningsforbundet Oslo.

Sunniva Holmås Eidsvoll, Hannah Skare Myklebust og Therese Tynnes Fagerhaug.

Byråd for oppvekst og kunnskap, Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) innledet med å redegjøre for blandingsmodellen. I ettertid er hennes forslag behandlet politisk i alle de tre byrådspartiene.

Det endte med at blandingsmodellen ble enstemmig vedtatt på representantskapsmøtene både til Oslo SV og Oslo Ap. Men Oslo MDG vedtok å utsette sin avgjørelse til neste bystyreperiode.

Under paneldebatten i mars ga Myklebust klar beskjed om at Elevorganisasjonen i Oslo ikke hadde avholdt sitt årsmøte ennå, og at hun derfor ikke kunne forskuttere noen konklusjon.

Les også: Oslo Høyre: Ny inntaksordning - en gavepakke til private skoler

Må forankres i elevmassen

Men en ting var Myklebust klar på, en endring i inntaksordningen må forankres i elevmassen. Samtidig la hun vekt på at Elevorganisasjonen i Oslo har noen verdier og prinsipper de bygger på.

– Vi mener at det ikke skal ha noe å si hvem du er som elev, hvor du kommer fra eller hvilke interesser du har. Slik er det ikke i Osloskolen i dag, sa hun under paneldebatten.

Men hun var samtidig klar på at hun mener dagens «frie skolevalg» i Oslo ikke er rettferdig:

– Det «frie skolevalget» gis bare til de som oppnår de beste resultatene i ungdomsskolen, og det er ikke rettferdig. Skolen må møte elevene med de forutsetningene de har, og sørge for at alle får et likeverdig tilbud, uansett hvor mange meter med bokhyller man har hjemme, tykkelsen på lommeboken til familien eller de foresattes utdanningsnivå, sa hun.

Les også: MDG Oslo er splittet i synet på ny inntaksmodell

Mener Oslo er for segregert

Myklebust viste også til betydningen av foreldrenes utdanningsnivå.

– Dagens inntaksmodell er basert på valgfrihet - for noen. Problemet ligger særlig i at foreldrenes utdanningsnivå har en vesentlig betydning for karakterene man selv får. Dette fører til at man får ansamlinger av elever fra enkelte sosioøkonomiske bakgrunner på enkelte skoler. Det bidrar til å gjøre Oslo til en segregert by, sa hun.

Myklebust mener dessuten at debatten om inntaksmodell i Oslo er svært polarisert. Den har ofte handlet om at det kun finnes to valg, enten nærskoleprinsipp eller karakterbasert inntak.

– Derfor er vi glade for det kommunale inntaksutvalget som ble satt ned i 2019. De forsøkte å finne reelle alternativer til de to modellene som er blitt satt opp mot hverandre, sa hun.

Les også: Oslo Ap tvilte seg fram til å gå for ny inntaksordning

Krever at elevstemmen blir hørt

Samtidig understreket Myklebust at Elevorganisasjonen i Oslo er opptatt av elevenes valgfrihet. Men hvilken modell som gir mest reell frihet av blandingsmodellen og karakterbasert inntak, det er noe hun er forberedt på å diskutere videre.

Under paneldebatten sa Myklebust: - Jeg gleder meg til vi skal votere over hvilken modell vi skal jobbe for de neste månedene.

Den 3. juni fikk hun svaret. De neste månedene skal hun jobbe for å erstatte karakterbasert inntak med en blandingsmodell, der karakterene skal telle, men der elever også tas inn fra ulike karakterintervaller.

Hvor stor andel som bør tas inn på karakterbasert og hvor stor andel som bør tas inn fra ulike karakterintervaller, det gjorde representantskapsmøtet ikke noe eksplisitt vedtak på. Men Myklebust er opptatt av at elevstemmen blir hørt i den videre debatten om ny inntaksmodell.

Les også: Oslo SV gikk enstemmig inn for å endre inntaksmodell i Oslo

Powered by Labrador CMS